Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2020

Dohoda č. 20/17/012/10

Dohoda č. 20/17/012/10

Neuvedené

Obec Bíňa

ÚPSVaR Nové Zámky

16.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

291/2020

900,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

16.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

311/2020

21 462,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Bíňa

11.09.2020

Dodatok ku zmluve zo dňa 29.12.2017

264/2020

podľa prílohy

Obec Bíňa

NATUR-PACK

11.09.2020

Zmluva o dielo

286/2020

18 568,80 EUR osemnásťtisícpäťstošesťdesiatosem 80/100

SAL-TECH s.r.o.

Obec Bíňa

31.07.2020

Zmluva o nájme bytu

257/2020

podľa textu zmluvy

Silvia Konczová

Obec Bíňa

14.07.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

167/2020

990,00 EUR úhrada v roku 2021

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Bíňa

13.07.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

185/2020

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Bíňa

26.06.2020

Zmluva o kontokorentnom úvere 20/005/14

182/2020

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

22.06.2020

Príkazná zmluva

23/2020/EL

250,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

22.06.2020

Príkazná zmluva

18/2020/PL

250,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

15.06.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071AKL1

158/2020

podľa textu zmluvy

Úrad podpredsedu vlásy SR pre investície a informatizáciu

Obec Bíňa

15.05.2020

Zmluva o grantovom účte

130/2020

podľa mesačného výpisu

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

29.04.2020

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 1/2020

110/2020

na základe riadne vystavených faktúr

Obec Bíňa

Obec Bajtava, 86, 943 65 Bajtava

29.04.2020

Zmluva o Dielo

91/2020

590,00 EUR

Obec Bíňa

PROROZVOJ, s.r.o.

01.04.2020

Nájomná zmluva

/2020

podľa zmluvy

Paló Roderik

Obec Bíňa

22.01.2020

Nájomná zmluva

26.09.2019

neuvedené

Vincent Szelecky

Obec Biňa - Bény Község

20.12.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

04.12.2019

0,00 EUR neuvedené

Obec Biňa - Bény Község

RIGHTAUDIT s.r.o.

03.12.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-21-11-2019

neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Biňa - Bény Község

03.12.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-21-11-2019-SK

neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Biňa - Bény Község

26.10.2019

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve poistenie majetku

11-412077

neuvedená

Obec Bíňa

Union Poisťovňa, a.s.

15.10.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

č. 201912500

neuvedené

Obec Bíňa

Disig,a.s.

24.09.2019

Zmluva - certifikát

201912500

neuvedené

Obec Bíňa

Disig,a.s.

01.09.2019

Zmluva

50-VŽP/2019

neuvedené

Bemia plus s.r.o., Markusova 534, 942 01 Šurany

Obec Bíňa

19.07.2019

Zmluva o poskytovaní NFP

Dodatok č. 1

neuvedené

Obec Bíňa

Ministerstvo životného prostredia SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: