Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2023

Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi

Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému naklada

Neuvedené

NATUR-PACK

Obec Bíňa

13.03.2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva DEUS č. ZLP-VT-2023-0305

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Bíňa

13.03.2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu

Poistná zmluva č. 519 0056863

30,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Bíňa

03.03.2023

Dohoda č. 23/17/054/132

Dohoda č. 23/17/054/132

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Bíňa

06.02.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112303

1845/2022

Neuvedené

energie2, a.s.

Obec Bíňa

06.02.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/Bí/2022 o zbere, uložení, úprave a zneškodnení komunálneho odpadu zo dňa 29.04.2022, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2022

076/2023

Neuvedené

Obec Bajtava, 86, 943 65 Bajtava

Obec Bíňa

03.02.2023

Zmluva o dodávke plynu

75/2023

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Bíňa

01.12.2022

Dohoda č. 22/17/010/102

1846/2022

Neuvedené

ÚPSVaR Nové Zámky

Obec Bíňa

11.11.2022

Príkazná zmluva č.56 /VO/06/2022/EL-KS

1770/2022

250,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

26.10.2022

Dodatok č.1

1705-2/2022

100,00 EUR

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

13.10.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1713/2022

600,00 EUR +DPH

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Bíňa

12.10.2022

Zmluva o dodaní tovarov

1705/2022

15 000,00 EUR

OSTV s.r.o.

Obec Bíňa

08.08.2022

Príkazná zmluva č.2/ VO/08/2022/PL-KS

1597/2022

250,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

08.08.2022

Darovacia zmluva

1598/2022

300,00 EUR

MUCHA TRANS s.r.o.

Obec Bíňa

20.07.2022

Kúpna zmluva

1562/2022

86,95 EUR

Obec Bíňa

Terézia Némethová

20.07.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

1434/2022

500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

20.07.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

1457/2022

600,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

18.07.2022

Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti

1563/2022

35,00 EUR

AVK MEDIC, s.r.o., Štefánikova, 94301 Štúrovo

Obec Bíňa

13.07.2022

Dodatok č.1

1460-2/2022

Podľa zmluvy

Obec Bíňa

Gábor István Gerencsér

12.07.2022

Zmluva o dielo ´´Rekonštrukcia chodníka´´

1550/2022

Podľa zmluvy

EKOM PLUS s.r.o.

Obec Bíňa

30.06.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

1431-2/2022

1 501,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

20.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber

1450-3/2022

25 eur/MWh.

energie2, a.s.

Obec Bíňa

20.06.2022

Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

1494/2022

45 eur/MWh.

energie2, a.s.

Obec Bíňa

31.05.2022

Kúpna zmluva

1460/2022

1 792,65 EUR

Obec Bíňa

Gábor István Gerencsér

17.05.2022

Zmluva o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu č. 1/Bí/2022

1407/2022

v texte zmluvy

Obec Bajtava, 86, 943 65 Bajtava

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: