Navigácia

Obsah

Adresy

Poštová adresa OcÚ:

    Obec Bíňa 
    Obecný úrad Bíňa
    943 56 Bíňa č. 107
    Telefon:  036 7599101
    Fax: 036 7599118
    E-mail: obecbina@obecbina.sk

Školstvo:

MŠ s VJM – riaditeľka: Mgr. Pap Beáta

Miestne organizácie:

Klub dôchodcov                                   - predseda: Šmidová Alžbeta
Csemadok MO                                     - predseda: Kocka Július
Poľovnícke združenie Svätá studňa - predseda: Mgr. Varga Juraj
SMK – MKP MO                                   - predseda: Kocka Gyula
Miestny športový klub                         - predseda: Molnár Patrik
Miestny klub Most-Híd                        - predseda: Eva Čákváriová