Navigácia

Obsah

Aktuality

                                 

Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

 

sodb

 

SODB leták - magyar

SODB Leták 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mimoriadne informácie Covid-19 Corona

Preventívne opatrenia štátu a štátnych orgánov v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Vážení občania,

v súvislosti s preventívnymi opatreniami štátu a štátnych orgánov v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 Corona vám dávame do pozornosti nižšie zverejnené vyhlášky.  Relevantné informácie sú k dispozícii na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (www.uvzsr.sk).

Sprístupňujeme:

- Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

- Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí

- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvyslosti s koronavírusom

Rozhodnutie Hlavného hygienika SR karanténa 12.03.2020

Súhrn opatrení 12.03.2020

Informatívny leták

 

Karanténne opatrenia Fakultnej nemocnice Nové Zámky

Opatrenie o zákaze a obmedzení maloobchodných prevádzok

 

Zmeny a doplnenia opatrenia hlav. hygienika zo dňa 16.03.2020

 

Usmernenie hlavného hygienika SR - Piata aktualizácia

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 30.03.2020

 

Uznesenie Vlády 207/2020 zo dňa 06.04.2020

Opatrenie pre nosenie rúšok

 

Opatrenie - hranice (platné od 01.10.2020)

Opatrenie - nosenie rúšok

Opatrenie - prevádzky a hromadné podujatia

 

Opatrenia platné od 15.10.2020

Opatrenie porevádzky a hromadné podujatia od 15.10.2020

Opatrenie - nosenie rúšok od 15.10.2020

 

Uznesenie Vlády č. 678 zo dňa 22.10.2020

 

Uznesenie Vlády č. 718 zo dňa 11.11.2020

 

Vestník vlády, čiastka 16

 

Vyhláška ÚVZ čiastka 36 zo dňa 30.12.2020

 

Uznesenie vlády č. 30 zo dňa 17.01.2021

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Vyčistime našu obec

Tsztítsuk meg Községünket celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Asistované sčítanie obyvateľov

Asszisztált népszamlálás celý text

ostatné | 3. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

štítky na Zberné nádoby

Kuka szalagok celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Testovanie Covid-19

Covid-19 szűrés celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Uznesenie vlády

č. 160/2021 zo dňa 17.03.2021 celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Sčítanie obyvateľov

Népszámlálás celý text

ostatné | 18. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Tlačová Správa

Sčítanie obyvateľov 2021 celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Odpočty vodomerov marec 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

04.03.2021 celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor: Správca Webu

Testovanie

24.01.2021 celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Testovanie v obci

24. január 2021 celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Uznesenie vlády č. 30

zo dňa 17.01.2021 celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Nariadenie starostu

Prevádzka MŠ od 18.01.2021 celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Vyhláška

RÚVZ Nové Zámky celý text

ostatné | 8. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Zber komunálneho odpadu

Szemét elhordás celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam

štítky celý text

ostatné | 3. 1. 2021 | Autor: Správca Webu

Označovanie zberných nádob

Kukák jelölése celý text

ostatné | 28. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Zber PET fliaš

PET üveg szedés celý text

ostatné | 28. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Oznam Obecného úradu

Tájekoztató celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Lockdown

Zákaz vychádzania - Kijárási tilalom celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Zber PET Fliaš

Pet üveg szedés celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

štatistické zisťovanie Rodinných účtov

Oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Nariadenie starostu

obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ Bíňa celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Mikuláš

Mikulásváró celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správca Webu

Nariadenie starostu

predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ Bíňa celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Mobilné odberné miesta v okrese Nové Zámky

Oznam Okresného úradu Nové Zámky, odbor krízového riadenia celý text

ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Vestník Vlády

čiastka 16 celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Zber PET fliaš

Pet üveg szedés celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Uznesenie vlády č. 718

k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správca Webu

Dražba

oznámenie celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná