Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2017

Dodatok č 3. k zmluve 20/005/14; Prima Banka a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 360x | 07.05.2018

Dodatok k poistnej zmluve; Union poistovna a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 678x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ; SPP a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 330x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu OcÚ; SPP a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 326x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve ZSVP a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 307x | 07.05.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve č.: 201723934_Z; Marián Šupa - Obec Bíňa Stiahnuté: 354x | 07.05.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve; Štefan Kovács - Obec Bíňa Stiahnuté: 317x | 07.05.2018

Dodávka svietidiel verejného osvetlenia; EMPEMONT Slovakia s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 392x | 07.05.2018

Dohoda č. 17/17/010/46 o pomoci v hmotnej núzi; ÚPSVAR Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 361x | 07.05.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti...; ÚPSVAR N. Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 362x | 07.05.2018

Kúpna zmluva; Ladislav Györög - Obec Bíňa Stiahnuté: 353x | 07.05.2018

Kúpna zmluva; Štefan Kovács - Obec Bíňa Stiahnuté: 342x | 07.05.2018

Kúpno-predajná zmluva; Edita Celderová - Obec Bíňa Stiahnuté: 365x | 07.05.2018

Nájomná zmluva; AGROAVAR družstvo agropodnikateľov - Obec Bíňa Stiahnuté: 384x | 07.05.2018

Nájomná zmluva; Attila Treidl - Obec Bíňa Stiahnuté: 424x | 07.05.2018

Príloha k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku (detské ihrisko) MAS - Dvory a okolie- Obec Bíňa Stiahnuté: 313x | 07.05.2018

Zmluva o auditorskej činnosti; RIGHTAUDIT s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 345x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; Attila Mészáros, Šahy - Obec Bíňa Stiahnuté: 345x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; Jozef Kliský, akad. sochár - Obec Bíňa Stiahnuté: 433x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; RRA NOVOZÁMOCKO - Obec Bíňa Stiahnuté: 383x | 07.05.2018

Stránka