Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2017

Dodatok č 3. k zmluve 20/005/14; Prima Banka a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 451x | 07.05.2018

Dodatok k poistnej zmluve; Union poistovna a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 762x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu MŠ; SPP a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 403x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu OcÚ; SPP a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 399x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve ZSVP a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 393x | 07.05.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve č.: 201723934_Z; Marián Šupa - Obec Bíňa Stiahnuté: 446x | 07.05.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve; Štefan Kovács - Obec Bíňa Stiahnuté: 427x | 07.05.2018

Dodávka svietidiel verejného osvetlenia; EMPEMONT Slovakia s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 478x | 07.05.2018

Dohoda č. 17/17/010/46 o pomoci v hmotnej núzi; ÚPSVAR Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 465x | 07.05.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti...; ÚPSVAR N. Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 456x | 07.05.2018

Kúpna zmluva; Ladislav Györög - Obec Bíňa Stiahnuté: 454x | 07.05.2018

Kúpna zmluva; Štefan Kovács - Obec Bíňa Stiahnuté: 438x | 07.05.2018

Kúpno-predajná zmluva; Edita Celderová - Obec Bíňa Stiahnuté: 474x | 07.05.2018

Nájomná zmluva; AGROAVAR družstvo agropodnikateľov - Obec Bíňa Stiahnuté: 476x | 07.05.2018

Nájomná zmluva; Attila Treidl - Obec Bíňa Stiahnuté: 524x | 07.05.2018

Príloha k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku (detské ihrisko) MAS - Dvory a okolie- Obec Bíňa Stiahnuté: 412x | 07.05.2018

Zmluva o auditorskej činnosti; RIGHTAUDIT s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 435x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; Attila Mészáros, Šahy - Obec Bíňa Stiahnuté: 432x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; Jozef Kliský, akad. sochár - Obec Bíňa Stiahnuté: 535x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; RRA NOVOZÁMOCKO - Obec Bíňa Stiahnuté: 479x | 07.05.2018

Stránka