Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.11.2021

Zmluva o dodaní tovarov

1696/2021

14 976,00 EUR

OSTV s.r.o.

Obec Bíňa

13.09.2021

Zmluva o užívaní siete

1600/2021

Neuvedené

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

31.08.2021

Zmluva o dielo

BINAPOD01/2021

6 561,80 EUR

Zoltán Rosa

Obec Bíňa

31.08.2021

Zmluva o umiestnení psov do útulku

1570/2021

50,00 EUR

OZ Priatel Pes

Obec Bíňa

09.08.2021

Zmluva o dielo

1528/2021

v texte

EKOM PLUS s.r.o.

Obec Bíňa

02.08.2021

Zmluva o dielo

1535/2021

podľa zmluvy

Thermoplast

Obec Bíňa

28.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bíňa v roku 2021

1352/2021

5 000,00 EUR

FC Bíňa

Obec Bíňa

24.05.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 113/007/21

1346/2021

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

19.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bíňa v roku 2021

1332/2021

500,00 EUR

ZO Csemadok Bíňa

Obec Bíňa

12.05.2021

Zmluva o dielo

1325/2021

podľa zmluvy

Rener, s.r.o.

Obec Bíňa

06.05.2021

Zmluva o nájme bytu

1333/2021

podľa zmluvy

Andrea Töröková

Obec Bíňa

19.04.2021

Príkazná zmluva č. 29/2020/POI

1253/2021

50,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

05.04.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dodaní tovarov

1-2/2021

Neuvedené

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

16.03.2021

Dodatok č. 1

132/2021

Neuvedené

Obec Bíňa

štatistický úrad SR

04.01.2021

Zmluva o dodaní tovarov "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Bíňa"

1/2021

14 990,00 EUR

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

22.12.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

435/2020

podľa textu

energie2, a.s.

Obec Bíňa

17.12.2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

440/2020

podľa zmluvy

Gábor István Gerencsér

Obec Bíňa

14.12.2020

Zmluva č. KB/ZO/2020KB16128-2

434/2020

podľa zmluvy

Obec Bíňa

osobnyudaj.sk, s.r.o.

14.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

433/2020

podľa zmluvy

Obec Bíňa

Galileo Corporation s.r.o.

14.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

438/2020

600,00 EUR +dph

Obec Bíňa

RIGHTAUDIT s.r.o.

07.12.2020

Zmluva o výpožičke

407/2020

neuvedené

Obec Bíňa

štatistický úrad SR

03.12.2020

Zmluva o dielo

O/75/2020

podľa cenníka

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Bíňa

02.12.2020

Zmluva o združených dodávkach plynu

CYS - 2012 - 10001

0,015100 eur/kWh

Obec Bíňa

CYEB s.r.o.

30.11.2020

Zmluva o nájme BOX_OS_Lifepo04 priestorov

408/2020

12,00 EUR s dph

Obec Bíňa

OSTV s.r.o.

16.11.2020

Dohoda č. 20/17/010/83

Dohoda č. 20/17/010/83

Neuvedené

Obec Bíňa

ÚPSVaR Nové Zámky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: