Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.04.2022

Zmluva o dielo č. objednávateľa 1348/2022, č. zhotoviteľa 11/2022

1348/2022

bode 1.2 - 790 eur, v bode 1.3 - 990 Eur, v bode 1.5 - 50 eur za 1 kalendárny rok

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Bíňa

31.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoču obce Bíňa

160/2022

1 500,00 EUR

Obec Bíňa

ZO Csemadok Bíňa

31.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoču obce Bíňa

159/2022

8 360,00 EUR

Obec Bíňa

FC Bíňa

25.03.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

729/2022

12,00 EUR

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Biňa - Bény Község

18.03.2022

Zmluva o prepojení zmúv z www na Centrálny register zmlúv

174/2022

350,00 EUR

Obec Bíňa

Galileo Corporation s.r.o.

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoču obce Bíňa

162/2022

1 000,00 EUR

Obec Bíňa

Folklórny súbor Rozmaring-Rozmaring Néptánceggyüttes

15.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpoču obce Bíňa

163/2022

700,00 EUR

Obec Bíňa

Klub dôchodcov ´´Búzavirág´´ Nyugdíjasklub

23.02.2022

Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. 29/05/2020/POI

1781/2021

podľa zmluvy

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

28.12.2021

Poistná zmluva 11-416783

1783/2021

v texte

Union Poisťovňa, a.s.

Obec Bíňa

28.12.2021

Návrh poistnej zmluvy č. 3249000213

1782/2021

v texte

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Bíňa

28.12.2021

Zmluva o združenej dodávke plynu

1658-4/2021

podľa cenníka

energie2, a.s.

Obec Bíňa

16.12.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1761/2021

podľa textu

RIGHTAUDIT s.r.o.

Obec Bíňa

06.12.2021

Príkazná zmluva

1658/2021

podľa zmluvy

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

18.11.2021

Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok číslo 21b

1714/2021

Neuvedené

Doxx s.r.o., Kráľov 356, 010 01 Žilina

Obec Bíňa

15.11.2021

Dohoda č. 21/17/010/72

Dohoda č. 21/17/010/72

Neuvedené

ÚPSVaR Nové Zámky

Obec Bíňa

04.11.2021

Zmluva o dodaní tovarov

1696/2021

14 976,00 EUR

OSTV s.r.o.

Obec Bíňa

13.09.2021

Zmluva o užívaní siete

1600/2021

Neuvedené

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

31.08.2021

Zmluva o dielo

BINAPOD01/2021

6 561,80 EUR

Zoltán Rosa

Obec Bíňa

31.08.2021

Zmluva o umiestnení psov do útulku

1570/2021

50,00 EUR

OZ Priatel Pes

Obec Bíňa

09.08.2021

Zmluva o dielo

1528/2021

v texte

EKOM PLUS s.r.o.

Obec Bíňa

02.08.2021

Zmluva o dielo

1535/2021

podľa zmluvy

Thermoplast

Obec Bíňa

28.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bíňa v roku 2021

1352/2021

5 000,00 EUR

FC Bíňa

Obec Bíňa

24.05.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 113/007/21

1346/2021

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

19.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bíňa v roku 2021

1332/2021

500,00 EUR

ZO Csemadok Bíňa

Obec Bíňa

12.05.2021

Zmluva o dielo

1325/2021

podľa zmluvy

Rener, s.r.o.

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: