Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.01.2020

DF2019/379

ochrana majetku

142,80 EUR

SBS eurosecurity s.r.o., 79, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/378

potraviny mš

17,20 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/377

potravin mš

156,13 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/376

potraviny mš

17,03 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/375

potraviny mš

31,81 EUR

Projekt Market s.r.o., Suché Mýty 1, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/374

potraviny mš

20,97 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/373

potraviny mš

177,35 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/372

potraviny mš

22,23 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/371

potraviny mš

231,70 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/370

potravin mš

13,24 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/369

tovar mš

108,85 EUR

Karol Vincze, Bíňa 39, 943 56 Bíňa

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/368

telefon ocú, sú, mš

64,90 EUR

Orange a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/367

zber živočíšnych produktov

25,44 EUR

Bemia plus s.r.o., Markusova 534, 942 01 Šurany

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/366

lízing led lampy

1 054,58 EUR

Empemont Slovakia s.r.o., Bôrik 7, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/365

nájomné spoločná úradovňa

75,00 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/364

služby spoločná úradovňa

129,37 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/363

pulex bodenol olej

98,00 EUR

Diosi Zsolt, 494, 934 01 Bíňa

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/362

pranie a prenájom kobercov

33,89 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/361

pranie a prenájom kobercov

22,99 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/360

odborná prehliadka výťahu

96,00 EUR

Lift servis s.r.o., A.Kmeťa 32, 934 01 Levice

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/359

internet ocú

29,84 EUR

T-com a.s., 28, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/358

služby PO,BOZP,HM,CO

71,00 EUR

Avimar s.r.o., Nemeckosvodínska cesta 869, 943 54 Svodín

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/357

kamerový systém obce

12 500,00 EUR

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/356

školské potreby

33,20 EUR

Szabolcs Való, 566, 94356 Bíňa

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/355

systémová podpora urbis

175,00 EUR

Made spo. s.r.o., 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: