Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.01.2020

DF2019/354

elektroinštalačný materiál

648,00 EUR

Jozef Bohus - Hydro-B, 460, 935 82 Plášťovce

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/353

vodné a stočné

82,96 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/352

vodné a stočné

10,37 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/351

vodné a stočné

6,48 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/350

vodné a stočné

77,40 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/349

vodné a stočné

17,58 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/348

vodné a stočné

86,28 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/347

vodné a stočné

3,89 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/346

plyn ocú

400,00 EUR

Spp a.s., 44, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/345

plyn mš

567,00 EUR

Spp a.s., 44, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/344

elektrina

670,67 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/343

elektrina MŠ

190,13 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/342

elektrina VO

103,15 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/341

telefon ocú, mš, internet

96,22 EUR

T-com a.s., 28, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/340

elektrina VO

193,57 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/339

elektrina VO

188,36 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/338

video a fotodokumentácia XXIV. obecné oslavy Bíňa

440,00 EUR

GVJ s.r.o., 547, 935 65 Veľké Ludince

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/337

Nobo panel vykurovací

194,40 EUR

Tibor Vincze VT-SERVICE CENTER, Sobieského, 94301 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/336

odvoz KO

1 233,40 EUR

Ekoreal s.r.o., SNP 19, 965 19 Žiar nad Hronom

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/335

odvoz KO

1 515,24 EUR

KSOH Štúrovo a.s., Komenského 18, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/334

výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/333

ochrana majetku

142,80 EUR

SBS eurosecurity s.r.o., 79, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

11.10.2019

DF2019/332

potraviny mš

2,40 EUR

Mária Haľamová, 259, 943 56 Bíňa

Obec Bíňa

11.10.2019

DF2019/331

potraviny mš

19,90 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

11.10.2019

DF2019/330

potraviny mš

215,85 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: