Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.01.2020

DF2019/429

telefon, internet ocú

54,55 EUR

T-com a.s., 28, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/428

elektrina

270,24 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/427

elektrina MŠ

327,56 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/426

elektrina VO

261,19 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/425

elektrina VO

309,58 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/424

poplatok za uloženie KO

307,70 EUR

Obec Bajtava, 86, 943 65 Bajtava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/423

odvoz KO

477,84 EUR

Obec Bajtava, 86, 943 65 Bajtava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/422

čerpadlo MŠ

1 455,96 EUR

Ladislav Beňo - Be & Ba, Nánanská cesta 1395 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/421

grafická príprava a tlač brožúrky Bíňa - II. vydan

1 260,00 EUR

GVJ s.r.o., 547, 935 65 Veľké Ludince

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/420

informačná tabuľa "obec monitorovaná kam. systémom

49,56 EUR

Mikuláš Lengyelfalusy - STINET, Kozmonautov 1124, 94301 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/419

plyn ocú

400,00 EUR

Spp a.s., 44, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/418

plyn mš

567,00 EUR

Spp a.s., 44, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/417

výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/416

ochrana majetku

142,80 EUR

SBS eurosecurity s.r.o., 79, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/415

žiarovka

7,06 EUR

Agrola s.r.o., Petofiho 88, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/414

stravné lístky, provízia, poštovné

361,20 EUR

Doxx s.r.o., Kráľov 356, 010 01 Žilina

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/413

telefon ocú, sú, mš

64,90 EUR

Orange a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/412

potraviny mš

229,27 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/411

potraviny mš

16,08 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/410

potraviny mš

66,46 EUR

Projekt Market s.r.o., Suché Mýty 1, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/409

potraviny mš

23,03 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/408

potraviny mš

142,56 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/407

potraviny mš

272,82 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/406

potraviny mš

18,95 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/405

knihy mš

41,30 EUR

Raabe, 12, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: