Menu
Obec Bíňa
ObecBíňa
Bény község

VZN

Návrhy 

Poučenie:

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Bíňa zverejňuje návrhy Všeobecne záväznéhých nariadení, o ktorých bude rokovať Obecné zastupiteľstvo.

Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Bíni. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť zdôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Adresa na zaselanie pripomienok:

Obecný úrad Bíňa,
Bíňa č. 107
943 56 Bíňa

email: obecbina@obecbina.sk

Rok 2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bíňa o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Bíňa

VZN o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Bíňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,06 kB
Stiahnuté: 39×

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bíňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN poplatky za komun. odpady a drobný stavebné odpady_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,91 kB
Stiahnuté: 44×

Príloha č.1 k VZN Obce Bíňa č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bíňa

Príloha k VZN č. 1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,89 kB
Stiahnuté: 22×

Rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bíňa č. 02/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bíňa č. 022022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov predškolského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,82 MB
Stiahnuté: 96×

Dodatok č. 1 k VZN obce Bíňa č. 01/2019 o poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Bíňa

Dodatok č. 1 k VZN obce Bíňa č.01-2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bíňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,46 kB
Stiahnuté: 80×

Rok 2021

VZN č. 02/2021 Štatút obce Bíňa

VZN štatút 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 853,98 kB
Stiahnuté: 158×

Rok 2020

VZN č. 01/2020 o držaní psov

VZN držanie psov 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,96 kB
Stiahnuté: 264×

VZN č. 02/2020 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb v obci a o verejnom poriadku obce Bíňa

VZN verejný poriadok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 616,53 kB
Stiahnuté: 247×

VZN č. 03/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bíňa

VZN komunálny odpad 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 616,82 kB
Stiahnuté: 381×

VZN č. 04/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN poplatok TKO 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,02 kB
Stiahnuté: 305×

Rok 2019

VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bíňa

B VZN dotácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,82 kB
Stiahnuté: 919×

VZN 2_2019 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

VZN 2_2019 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 246×

ZRUŠENÉ VZN 3- 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a dr. stavebné odpady

VZN 3-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB
Stiahnuté: 245×

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o umiestnení volebných plakátov v obci Bíňa

1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB
Stiahnuté: 807×

VZN č. 2/2017 o ochrane pred povodňami na území obce Bíňa

2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,84 MB
Stiahnuté: 826×

VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018

3_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Stiahnuté: 834×

VZN č. 12/2017 o zrušen& VZN č. 3/2016 o chove a držaní zvierat na území obce Bíňa

12_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,62 kB
Stiahnuté: 616×
Zobrazené 1-20 z 39

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Riešenie migračných výziev v obci Bíňa

Riešenie migračných výziev v obci Bíňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:70
TÝŽDEŇ:469
CELKOM:369821


hore