Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2016

Zmluva o dielo; RRA Novozámocko - Obec Bíňa Stiahnuté: 97x | 07.05.2018

Zmluva o elektrickej kommunikácii a posk. iných služieb; Dôvera zdravotná poisťovňa - Obec Bíňa Stiahnuté: 137x | 07.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/1; Ludovít Takács - Obec Bíňa Stiahnuté: 99x | 07.05.2018

Zmluva o nájme bytu; Sabó Tibor - Obec Bíňa Stiahnuté: 103x | 07.05.2018

Zmluva o odvoze odpadoch; Ekoreal s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 404x | 07.05.2018

Zmluva o odvoze separovaného odpadu; KSOH Štúrovo a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 185x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí služby; AGROAVAR Bíňa - Obec Bíňa Stiahnuté: 96x | 07.05.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb; Rightaudit s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 93x | 07.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb; KSOH Štúrovo a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 156x | 07.05.2018

Zmluva o prevádzkovaní kolotočov; Arpád Cibulya, Levice - Obec Bíňa Stiahnuté: 96x | 07.05.2018

Zmluva o prevádzkovania miestneho systému triedeneho odpadu; ENVI - PAK, a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 97x | 07.05.2018

Zmluva o vystúpení; Čistý premeň n.f. - Tiszta Forrás - Obec Bíňa Stiahnuté: 96x | 07.05.2018

Zmluva o vystúpení; Kicsihang - Obec Bíňa Stiahnuté: 90x | 07.05.2018

Rok 2015

Dodatok č. 1/2015; ÚPSVR Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 93x | 07.05.2018

Dodatok č.5 k Zmluve o nájme bytu č. 703/4; Peter Csonka - Obec Bíňa Stiahnuté: 94x | 07.05.2018

Dodatok č.5 k Zmluve o nájme bytu č. 703/5; Karol Pásztor - Obec Bíňa Stiahnuté: 112x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve 02 SPP a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 96x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve 02 SPP a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 93x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve 02 SPP a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 229x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve 2; Kooperatíva poistovna a.s. Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 225x | 07.05.2018

Stránka