Navigácia

Obsah

Výzva na registráciu - Chov ošípaných

Typ: ostatné
Výzva Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nové Zámky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky vyzýva občanov, ktorý nemajú chov ošípaných registrovaný, aby tak vykonali do 23.októbra 2020.

Od 26. októbra bude vykonávaná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území SR.

Za chov sa považuje aj chov jednej ošípanej na domácu spotrebu.

Ďalšie informácie  v prílohách.

 

Az Újvári  regionális állatorvosi és élelmezésügyi felügyelet felszólítja a lakosságot, akinek nincs regisztrálva a sertéstenyésztése, 2020. október 23ig. azt tegye meg.

Október 26.tól a nyilvántartási kötelezettség betartásának ellenőrzése lesz.

Egy sertés házi fogyasztásra való tenyésztése szintén regisztráció köteles.

További információk a mellékletben.

 

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

Predaj ošípanej na domácu spotrebu

Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu


Prílohy

Vytvorené: 19. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 10. 2020 11:35
Autor: Správca Webu