Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2012

Príkazná zmluva, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Obec Bíňa Stiahnuté: 221x | 06.05.2018

Príkazná zmluva, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Obec Bíňa Stiahnuté: 219x | 06.05.2018

Zmluva na zľavu PHM, GAS product&services - Obec Bíňa Stiahnuté: 208x | 06.05.2018

Zmluva o Bexia Komunál eurofondy úvere, Prima banka Slovensko a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 200x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke elekrtiny, Komunal Energy s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 134x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke kŕmnyh odpadkov, Zoltán Balogh - Obec Bíňa Stiahnuté: 119x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre MŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 133x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre OcU, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 130x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke plynu pre ZŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 185x | 06.05.2018

Zmluva o dodávke tovaru, Riana Fruit s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 137x | 06.05.2018

Zmluva o odvoze separovaného odpadu, Anna Tóthová FLEXIBEL - Obec Bíňa Stiahnuté: 206x | 06.05.2018

Zmluva o ochrane pred vnútornými povodňami: Prospect sro - Obec Bíňa Stiahnuté: 122x | 06.05.2018

Zmluva o posk. dotácie Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Stiahnuté: 201x | 06.05.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu. Env. fond - Obec Bíňa Stiahnuté: 191x | 06.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb, Ing. Jozef Szekeres - Obec Bíňa Stiahnuté: 207x | 06.05.2018

Zmluva o reklame, Prospect s.r.o. Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 192x | 06.05.2018

Zmluva o spolupráci, Súkr. umelecká zákl. škola Kataríny Pappovej - Obec Bíňa Stiahnuté: 140x | 06.05.2018

Zmluva o sponzorstve, Prospect s.r.o. Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 195x | 06.05.2018

Zmluva o spupráci: Slovenská katolícka charita - Obec Bíňa Stiahnuté: 131x | 06.05.2018

Zmluva o vedení účtu: VÚB - Obec Bíňa Stiahnuté: 201x | 06.05.2018

Stránka