Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2012

Zmluva o zabezpečení fyz. ochrany objektu, SBS EuroSecurity s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 168x | 06.05.2018

Rok 2011

Anita Dudásová AB & Partners - Obec Bíňa Zmluva o spracovanie údajov na počítači a evidencie cintorína v obci Bíňa Stiahnuté: 134x | 06.05.2018

Archtektonická kancelária L.V. s.r.o. - Obec Bíňa Vypracovenie projektu Zberný dvor Bíňa Stiahnuté: 141x | 06.05.2018

Dexia banka - Obec Bíňa Dohoda o ukončení Zmluvy o prvom municipiálnom úvere Stiahnuté: 139x | 06.05.2018

Dexia banka - Obec Bíňa Zmluva o bežnom účze Stiahnuté: 161x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve Obec Bíňa - Kooperatíva poistovna a.s. Bratislava Stiahnuté: 164x | 06.05.2018

EUROFOND Hitelszeződés Bény Község - Dexia bank Stiahnuté: 131x | 06.05.2018

Hudobná skupina Dolly Roll - Obec Bíňa Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie Stiahnuté: 150x | 06.05.2018

Kiegészítés - jelzálog szerződés Bény Község - Közlekedési, építésügyi és vidékfejlesztési minisztérium Stiahnuté: 126x | 06.05.2018

Kooperatíva - Obec Bíňa Povinné zmluvné poistenie - traktor Stiahnuté: 239x | 06.05.2018

Lesingová zmluva ČSOB Leasing a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 259x | 06.05.2018

Mária Haľamová rodená Homolová -Obec Bíňa D o d a t o k k nájomnej zmluve Stiahnuté: 124x | 06.05.2018

MO CSEMADOK so sídlom Bíňa - Obec Bíňa Z m l u v a o prenájme nebytových priestorov Stiahnuté: 129x | 06.05.2018

Mucha Ján - Obec Bíňa DODATOK ku kúpnej zmluve podľa ust., § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka Stiahnuté: 126x | 06.05.2018

Mucha Ján - Obec Bíňa Kúpna zmluva podľa ust., § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka Stiahnuté: 137x | 06.05.2018

Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Stiahnuté: 129x | 06.05.2018

Spevácky súbor PROFIL DUO Šaľa - Obec Bíňa Zmluva o vystúpení so zábavným programom Stiahnuté: 130x | 06.05.2018

Štátny fond rozvoja a bývania - Obec Bíňa Záložná zmluva č. 404/386/2009/Z Stiahnuté: 168x | 06.05.2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky - Obec Bíňa o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce.. Stiahnuté: 127x | 06.05.2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky - Obec Bíňa o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti ma realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami... Stiahnuté: 148x | 06.05.2018

Stránka