Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2011

Vincze – Vinczeová so sídlom Bíňa č. 39 - Obec Bíňa D o d a t o k k nájomnej zmluve Stiahnuté: 125x | 06.05.2018

VÚB banka - Obec Bíňa Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu Stiahnuté: 150x | 06.05.2018

Záložná zmluva - dodatok Obec Bíňa - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Stiahnuté: 147x | 06.05.2018

Zmluva o dielo Obec Bíňa - Tomáš Pohori, Kamenný Most Stiahnuté: 284x | 06.05.2018

Zmluva o dielo - Zberný dvor Obec Bíňa - Prospekt spol. s.r.o. Stiahnuté: 131x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/1 Obec Bíňa - Patrik Homola r. Homola Stiahnuté: 124x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/2 Obec Bíňa - Katarína Szőkölová r. Szőkölová Stiahnuté: 126x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/3 Obec Bíňa - Eva Takácsová r. Gondová Stiahnuté: 127x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/4 Obec Bíňa - Ágota Diósiová r. Molnárová Stiahnuté: 243x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/5 Obec Bíňa - Peter Csonka r. Csonka Stiahnuté: 123x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/6 Obec Bíňa - Zoltán Németh r. Németh Stiahnuté: 122x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/7 Obec Bíňa - Ján Homola r. Homola Stiahnuté: 123x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/1 Obec Bíňa - Brigita Szőkölová, r. Verešová Stiahnuté: 126x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/2 Obec Bíňa - Ferdinand Tóth r. Tóth Stiahnuté: 125x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/2/2 Obec Bíňa - Estera Křivová r. Cabajská Stiahnuté: 124x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/3 Obec Bíňa - Zoltán Patuš r. Patuš Stiahnuté: 122x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/4 Obec Bíňa - Tibor Blunár r. Blunár Stiahnuté: 125x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/5 Obec Bíňa - Ferdinand Tóth r. Tóth Stiahnuté: 123x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/5 Obec Bíňa - Karol Pásztor Stiahnuté: 126x | 06.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/5/2 Obec Bíňa - Melinda Tóthová r. Tóthová Stiahnuté: 122x | 06.05.2018

Stránka