Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2013

Zmluva o zabezpečení ochrany majetku; SBS Euro Security s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 237x | 07.05.2018

Rok 2012

Darovacia zmluva, AGROVAR Bíňa - Obec Bíňa Stiahnuté: 228x | 06.05.2018

Dodakok k zmluve o posk. nenávratného finančného príspevku, Pôdohosp. plat. agentúra - Obec Bíňa Stiahnuté: 222x | 06.05.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o nájmu domu, Jozef Horváth a Annamária Horváthová - Obec Bíňa Stiahnuté: 217x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre MŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 227x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre OcU, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 218x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre ZŠ, SPP - Obec Bíňa Stiahnuté: 215x | 06.05.2018

Dodatok k zmluve o nájme, Estera Křivová r. Cabajská - Obec Bíňa Stiahnuté: 204x | 06.05.2018

Dodáveteľsko - odberateľská zmluva, Tóth Viliam, I. Sokolec - Obec Bíňa Stiahnuté: 223x | 06.05.2018

Dohoda a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť. ÚPSVR - Obec Bíňa Stiahnuté: 222x | 06.05.2018

Dohoda a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť. ÚPSVR - Obec Bíňa Stiahnuté: 211x | 06.05.2018

Dohoda a poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti... ÚPSVR - Obec Bíňa Stiahnuté: 208x | 06.05.2018

Dohoda o dodaní tovaru, Coop Jednota NZ - Obec Bíňa Stiahnuté: 209x | 06.05.2018

Dohoda o dodaní tovaru, DIOS Slovakia s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 224x | 06.05.2018

Kúpna zmluva; Bogdányiová Mária r. Moďorošová - Obec Bíňa Stiahnuté: 180x | 02.05.2018

Kúpno-predajná zmlu Stiahnuté: 189x | 06.05.2018

Mandátna zmluva o poskytovaní služieb (verejné obstarávanie) Koodis s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 193x | 06.05.2018

Nájomná zmluva, Obec Bíňa - Súkromná pekáreň u Kollára Stiahnuté: 179x | 06.05.2018

Poistná zmluva pre poistenie majetku. Komunálna poisťovňa - Obec Bíňa Stiahnuté: 184x | 06.05.2018

Poistná zmluva, Kooperatíva - Obec Bíňa Stiahnuté: 172x | 06.05.2018

Stránka