Tartalom

Szerződések, számlák, megrendelések

Az önkormányzatok teendői a szerződések, számlák és megrendelők nyilvánossá tétele kapcsán az 546/2010 sz. törvény értelmében

    "Az egyéb jogi személyek, ahová a községek, városok, megyei önkormányzatok és az általuk létesített üzemek vagy intézmények minden szerződést nyilvánosságra hoznak saját weboldalukon. Amennyiben nem rendelkeznek saját weboldallal a szerződéseket térítésmentesen nyilvánossá lehet tenni a Kereskedelmi Közlönyben. 2011. január 1.- től a községek és városok is kötelesek azon szerződéseket nyilvánosságra hozni, amelyek a törvény életbelépése után köttettek és a közvagyont érintik. Ellenkező esetben a szerződések érvénytelennek minősülnek.

    Az önkormányzatok kötelesek nyilvánosságra hozni weboldalukon minden áru és szolgáltatás megrendelését, a megrendelést követő 10 napon belül. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azokra a megrendelésekre, amelyek olyan szerződésben szerepelnek, ami már nyilvánosságra került. A számlákat szintén a kézhezvételtől számított 10 napon belül kell nyilvánosságra hozni, illetve legkésőbb 30 napon belül a számla kifizetését követően. A megrendelők és számlák közzététele azon községekre vonatkozik, akik saját weboldallal rendelkeznek."
 

    forrás:  www.minv.sk (A Szlovák Köztársság Belügyminisztériuma)

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
23.10.2018

Kúpna zmluva

23.10.2018

347,80 EUR

Monika Urbánová

Obec Bíňa

23.10.2018

Kúpna zmluva

23.10.2018

3 709,35 EUR

Múzeum Bíňa Bény

Obec Bíňa

23.10.2018

Dohoda č. 18/17/010/53

18/17/010/53

Nincs megadva

ÚPSVaR Nové Zámky

Obec Bíňa

23.10.2018

Dohoda č. 18/17/012/17

18/17/012/17

Nincs megadva

ÚPSVaR Nové Zámky

Obec Bíňa

17.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0

Nincs megadva

RICHTAUDIT s.r.o.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113200

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113197

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113191

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113188

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113185

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113171

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113167

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113119

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

26.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

128406 08U03

26 000,00 EUR dvadsaťšesťtisíc euro

Environmentálny fond

Obec Bíňa

25.09.2018

Zmluva o prevádzkovaní

40/06/71989/18

Nincs megadva

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

11.09.2018

Zmluva o nájme bytu

704 7

Nincs megadva

Paló Roderik

Obec Bíňa

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

663/2018

800,00 EUR osemsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

746/2018

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

29.06.2018

Municipálny úver - Minicipális hitel

20/005/14

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

19.06.2018

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 2

Nincs megadva

Edita Celderová

Obec Bíňa

14.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR Szerződés GDPR csomagra

BAL-07-6-2018-SK

Nincs megadva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bíňa

31.05.2018

Dodatky k nájomným zmluvám

Dodatky k nájomným zmluvám

Nincs megadva

Nájomníci bytoviek

Obec Bíňa

29.05.2018

Kúpna zmluva - Adásvételi szerződés

Kúpna zmluva

27 360,00 EUR

Marián Šupa

Obec Bíňa

25.05.2018

Zmluva o poskytnutí NFP-Támogatási szerződés

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H251

466 928,26 EUR štyristošesťdesiatšesťtisícdävaťstodvadsaťosem eur aj dvadsaťšesť centov

Ministerstvo ŽP SR

Obec Bíňa

21.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - Szerződés a felelős személy tevékenységére

ZO/2018A16128-1

Nincs megadva

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Bíňa

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: