Tartalom

Szerződés részletsz.: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H251

Szerződés: Zmluva o poskytnutí NFP-Támogatási szerződés

 • Szerződés száma
  KŽP-PO4-SC431-2017-19/H251
 • Szerződés tárgya
  Zmluva o poskytnutí NFP - Támogatási szerződés
 • Ár
  466 928,26 EUR štyristošesťdesiatšesťtisícdävaťstodvadsaťosem eur aj dvadsaťšesť centov
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  26.5.2018
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Nyilvánosságra hozás napja
  25.5.2018
 • 1. Szerződő fél
  Obec Bíňa
 • Cjsz.
 • Adószám
 • Cím
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • 2. Szerződő fél
  Ministerstvo ŽP SR
 • Cjsz.
  42181810
 • Adószám
  2023106679
 • Cím
  Nám. Ľ. Štúra 21, Bratislava
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • Aláíró személy neve
  Eva Čákváriová
 • Aláíró személy funkciója
  starostka
 • Megjegyzés