Navigácia

Obsah

štatistické zisťovanie Rodinných účtov

Typ: ostatné
Oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad SR  pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Do zisťovania pre rok 2021 bolo vybraných 308 samospráv. medzi nimi aj Obec Bíňa.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022.
 

V tomto období vybrané domácnosti navštívi Zamestnanec Štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na štatistické účely.

štatistika RÚ


Vytvorené: 7. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2020 14:30
Autor: Správca Webu