Bíňa - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

Rok 2017 > 2018

VZN č. 1/2017 o umiestnení volebných plakátov v obci Bíňa

1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB
Stiahnuté: 556×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 2/2017 o ochrane pred povodňami na území obce Bíňa

2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,84 MB
Stiahnuté: 529×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018

3_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,24 MB
Stiahnuté: 543×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach na rok 2018 v obci Bíňa

4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,14 MB
Stiahnuté: 485×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné savebné odpady na kalendárny rok 2018 v obci Bíňa

5_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,43 MB
Stiahnuté: 533×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňa

6_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,47 MB
Stiahnuté: 464×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 7/2017 o organizácii miestneho referenda na území obce Bíňa

7_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,34 MB
Stiahnuté: 467×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Bíňa

8_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,21 MB
Stiahnuté: 458×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 9/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odbadmi na území obce Bíňa

9_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,6 MB
Stiahnuté: 454×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 10/2017 o držaní psov na území obce Bíňa

10_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB
Stiahnuté: 471×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 11/2017 o zrušení VZN č. 7/2011 o ochrane verejného poriadku

11_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 722,66 kB
Stiahnuté: 391×
Vložené: 25. 4. 2018

VZN č. 12/2017 o zrušen& VZN č. 3/2016 o chove a držaní zvierat na území obce Bíňa

12_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,62 kB
Stiahnuté: 390×
Vložené: 25. 4. 2018

Rok 2016 > 2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 2/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bíňa

VZN22016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 927,01 kB
Stiahnuté: 409×
Vložené: 25. 4. 2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Bíňa č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN42016omiestnompoplatkuzarozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 544,54 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 25. 4. 2018

Rok 2015 > 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Bíňa

VZN_12015dotobce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,11 kB
Stiahnuté: 408×
Vložené: 25. 4. 2018

PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce

PrilohaVZN12015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,87 kB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 25. 4. 2018

Rok 2014 > 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb.

VZN12014socsluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,66 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 25. 4. 2018

Prílohy k VZN obce Bíňa č. 1/2014 o poskytovaní soc. služieb.

PrilohykVZN12014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,31 kB
Stiahnuté: 369×
Vložené: 25. 4. 2018

Rok 2013 > 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 6/2013

VZN62013odpadvod..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,6 kB
Stiahnuté: 406×
Vložené: 25. 4. 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bíňa č. 7/2013

VZNc72013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,82 kB
Stiahnuté: 356×
Vložené: 25. 4. 2018
Zobrazeno 1-20 z 24