Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.04.2018

DF2018/12

elektrina mš

286,61 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/11

telefon mš, spoločná úradovňa

102,16 EUR

T-com a.s., 28, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/10

elektrina ocú

320,05 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/9

lízing led lampy

1 054,58 EUR

Empemont Slovakia s.r.o., Bôrik 7, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/8

odvoz KO

1 212,19 EUR

KSOH Štúrovo a.s., Komenského 18, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/7

informácie o dotáciách a grantoch

32,86 EUR

Samnet informačný systém samosprávy o.z., Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/6

odvoz KO

692,79 EUR

Ekoreal s.r.o., SNP 19, 965 19 Žiar nad Hronom

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/5

stravné lístky

1 425,20 EUR

Doxx s.r.o., Kráľov 356, 010 01 Žilina

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/4

služby BOZP, CO, HM, PO

74,45 EUR

Avimar s.r.o., Nemeckosvodínska cesta 869, 943 54 Svodín

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/3

telefon ocú, mš

106,22 EUR

T-com a.s., 28, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/2

ochrana majetku

142,80 EUR

SBS eurosecurity s.r.o., 79, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

18.04.2018

DF2018/1

systémová podpora urbis

125,00 EUR

Made spo. s.r.o., 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: