Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.03.2019

DF2019/15

elektrina VO

331,06 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/14

elektrina VO

298,59 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/13

elektrina VO

336,77 EUR

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/12

odvoz KO

1 515,24 EUR

KSOH Štúrovo a.s., Komenského 18, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/11

pranie a prenájom kobercov

23,88 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/10

pranie a prenájom kobercov

16,30 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/9

odvoz KO

853,49 EUR

Ekoreal s.r.o., SNP 19, 965 19 Žiar nad Hronom

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/8

systémová podpora urbis

175,00 EUR

Made spo. s.r.o., 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/7

stravné lístky

1 465,68 EUR

Doxx s.r.o., Kráľov 356, 010 01 Žilina

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/6

softwarove práce cez internet

24,00 EUR

ITCOM s.r.o., Komjatická 7, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/5

elektroinštalačné práce

550,56 EUR

Jozef Bohus - Hydro-B, 460, 935 82 Plášťovce

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/4

telefon ocú

38,58 EUR

Orange a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/3

služby spoločná úradovňa

129,37 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/2

nájomné sú

75,00 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

08.03.2019

DF2019/1

ochrana majetku

154,80 EUR

SBS eurosecurity s.r.o., 79, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/349

školské potreby

49,80 EUR

Mária Haľamová, 259, 943 56 Bíňa

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/348

potraviny mš

306,13 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/347

potraviny mš

214,82 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/346

potraviny mš

18,66 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/345

potraviny mš

18,63 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/344

potraviny mš

25,20 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/343

potraviny mš

21,52 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/342

potraviny mš

18,60 EUR

Projekt Market s.r.o., Suché Mýty 1, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/341

maliarske práce s materiálom

4 200,00 EUR

Mácsaidrevovýroba s.r.o., Hviezdna 20, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

24.10.2018

DF2018/340

nájomné spoločná úradovňa

75,00 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: