Navigácia

Obsah

Späť

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 

 

V zmysle § 169 ods. 6)  a § 195b ods. 1)  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  starosta obce vymenoval 
za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Bíni pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov konajúcich sa dňa 29. októbra 2022

 

JUDr. Barbaru Juhászovú

 

 

Kontakt:

JUDr. Barbara Juhászová

Obecný úrad Bíňa

Bíňa č. 107

943 56 Bíňa

 

Tel. č: +421 36 75 99 101

Mobil. č.:  +421 908 125 268

email: matrika@obecbina.sk

 

 

 

Vymenovanie zapisovateľa 

 

Vyvesené: 20. 7. 2022

Dátum zvesenia: 1. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť