Navigácia

Obsah

Späť

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021

Zverejnenie informácie

o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021

 

Podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.“

 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola v obci Bíňa za predchádzajúci kalendárny rok 2021 vo výške 50,46 %

Vyvesené: 25. 2. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť