Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 1360/2022

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025

Vyvesené: 3. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť