Navigácia

Obsah

Späť

Adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a žiadosti o voľbu poštou

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 7. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť