Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

Spoločná úradovňa

Oznámenie Stiahnuté: 30x | 13.03.2020

OZNÁMENIE Stiahnuté: 779x | 25.04.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 761x | 25.04.2018

Zmluva o pripojení internetu Stiahnuté: 808x | 25.04.2018

Zmluva o zriadení spločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 754x | 25.04.2018

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlom ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo Stiahnuté: 730x | 25.04.2018

Tlačivá Dodatok č 1. k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 738x | 25.04.2018

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - doc Stiahnuté: 708x | 25.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - pdf Stiahnuté: 755x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf Stiahnuté: 747x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc Stiahnuté: 688x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - doc Stiahnuté: 801x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - pdf Stiahnuté: 743x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - pdf Stiahnuté: 694x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby -doc Stiahnuté: 705x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - doc Stiahnuté: 728x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf Stiahnuté: 693x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf Stiahnuté: 701x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - doc Stiahnuté: 732x | 25.04.2018

Stránka

  • 1