Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

Spoločná úradovňa

Oznámenie Stiahnuté: 46x | 13.03.2020

OZNÁMENIE Stiahnuté: 797x | 25.04.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 780x | 25.04.2018

Zmluva o pripojení internetu Stiahnuté: 828x | 25.04.2018

Zmluva o zriadení spločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 772x | 25.04.2018

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlom ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo Stiahnuté: 745x | 25.04.2018

Tlačivá Dodatok č 1. k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 759x | 25.04.2018

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - doc Stiahnuté: 723x | 25.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - pdf Stiahnuté: 777x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf Stiahnuté: 762x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc Stiahnuté: 705x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - doc Stiahnuté: 818x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - pdf Stiahnuté: 763x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - pdf Stiahnuté: 707x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby -doc Stiahnuté: 725x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - doc Stiahnuté: 742x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf Stiahnuté: 712x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf Stiahnuté: 719x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - doc Stiahnuté: 752x | 25.04.2018

Stránka

  • 1