Navigácia

Obsah

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiuSpoločný Obecný Úrad

Spoločná úradovňa

OZNÁMENIE Stiahnuté: 681x | 25.04.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 671x | 25.04.2018

Zmluva o pripojení internetu Stiahnuté: 688x | 25.04.2018

Zmluva o zriadení spločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 652x | 25.04.2018

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlom ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo Stiahnuté: 638x | 25.04.2018

Tlačivá Dodatok č 1. k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 647x | 25.04.2018

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - doc Stiahnuté: 619x | 25.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - pdf Stiahnuté: 666x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf Stiahnuté: 654x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc Stiahnuté: 610x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - doc Stiahnuté: 674x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - pdf Stiahnuté: 655x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - pdf Stiahnuté: 615x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby -doc Stiahnuté: 610x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - doc Stiahnuté: 640x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf Stiahnuté: 616x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf Stiahnuté: 618x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - doc Stiahnuté: 632x | 25.04.2018

Stránka

  • 1