Navigácia

Obsah

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiuSpoločný Obecný Úrad

Spoločná úradovňa

OZNÁMENIE Stiahnuté: 655x | 25.04.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 648x | 25.04.2018

Zmluva o pripojení internetu Stiahnuté: 663x | 25.04.2018

Zmluva o zriadení spločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 633x | 25.04.2018

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlom ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo Stiahnuté: 621x | 25.04.2018

Tlačivá Dodatok č 1. k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 634x | 25.04.2018

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - doc Stiahnuté: 603x | 25.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - pdf Stiahnuté: 643x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf Stiahnuté: 636x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc Stiahnuté: 599x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - doc Stiahnuté: 645x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - pdf Stiahnuté: 635x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - pdf Stiahnuté: 600x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby -doc Stiahnuté: 597x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - doc Stiahnuté: 619x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf Stiahnuté: 603x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf Stiahnuté: 604x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - doc Stiahnuté: 607x | 25.04.2018

Stránka

  • 1