Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

Spoločná úradovňa

OZNÁMENIE Stiahnuté: 750x | 25.04.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 739x | 25.04.2018

Zmluva o pripojení internetu Stiahnuté: 779x | 25.04.2018

Zmluva o zriadení spločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 718x | 25.04.2018

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlom ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo Stiahnuté: 702x | 25.04.2018

Tlačivá Dodatok č 1. k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 709x | 25.04.2018

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - doc Stiahnuté: 678x | 25.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - pdf Stiahnuté: 726x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf Stiahnuté: 720x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc Stiahnuté: 663x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - doc Stiahnuté: 760x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - pdf Stiahnuté: 723x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - pdf Stiahnuté: 671x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby -doc Stiahnuté: 669x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - doc Stiahnuté: 706x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf Stiahnuté: 673x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf Stiahnuté: 675x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - doc Stiahnuté: 709x | 25.04.2018

Stránka

  • 1