Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

Spoločná úradovňa

Oznámenie Stiahnuté: 11x | 13.03.2020

OZNÁMENIE Stiahnuté: 763x | 25.04.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 748x | 25.04.2018

Zmluva o pripojení internetu Stiahnuté: 790x | 25.04.2018

Zmluva o zriadení spločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 738x | 25.04.2018

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlom ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo Stiahnuté: 710x | 25.04.2018

Tlačivá Dodatok č 1. k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 721x | 25.04.2018

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - doc Stiahnuté: 691x | 25.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - pdf Stiahnuté: 735x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf Stiahnuté: 727x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc Stiahnuté: 671x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - doc Stiahnuté: 784x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - pdf Stiahnuté: 730x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - pdf Stiahnuté: 680x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby -doc Stiahnuté: 689x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - doc Stiahnuté: 714x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf Stiahnuté: 681x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf Stiahnuté: 685x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - doc Stiahnuté: 717x | 25.04.2018

Stránka

  • 1