Navigácia

Obsah

TLAČIVÁ

Spoločná úradovňa

OZNÁMENIE Stiahnuté: 735x | 25.04.2018

Nájomná zmluva Stiahnuté: 722x | 25.04.2018

Zmluva o pripojení internetu Stiahnuté: 747x | 25.04.2018

Zmluva o zriadení spločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 702x | 25.04.2018

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlom ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo Stiahnuté: 689x | 25.04.2018

Tlačivá Dodatok č 1. k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 697x | 25.04.2018

Tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - doc Stiahnuté: 670x | 25.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - pdf Stiahnuté: 716x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf Stiahnuté: 707x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc Stiahnuté: 657x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - doc Stiahnuté: 730x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - pdf Stiahnuté: 711x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - pdf Stiahnuté: 661x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby -doc Stiahnuté: 658x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - doc Stiahnuté: 690x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf Stiahnuté: 664x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - pdf Stiahnuté: 668x | 25.04.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - doc Stiahnuté: 682x | 25.04.2018

Stránka

  • 1