Navigácia

Obsah

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP

so sídlom ul. Sv. Štefana 79

943 01 Štúrovo

 

Kontakt:

Ing. Brigita Krakovská

Tel. kontakt: 0911 268 834

 

Úradné hodiny:

Pondelok:             08.00  -  12.00 hod.         13.00  -  15.30 hod.

Utorok :                 13.00  -  15.30 hod.

Streda:                   nestránkový deň

Štvrtok:                  nestránkový deň

Piatok:                   08.00  -  12.00 hod.

Dokumenty, oznámenia

Oznámenie o začatí územného konania Stiahnuté: 4x | 29.09.2021

Oznámenie -výrub Stiahnuté: 46x | 11.11.2020

Nájomná zmluva Stiahnuté: 867x | 25.04.2018

Zmluva o pripojení internetu Stiahnuté: 883x | 25.04.2018

Zmluva o zriadení spločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 841x | 25.04.2018

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP so sídlom ul. Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo Stiahnuté: 804x | 25.04.2018

Tlačivá Dodatok č 1. k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Stiahnuté: 837x | 25.04.2018

Tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 42x | 11.11.2020

žiadosť o spojené územné a stavebné povolenie Stiahnuté: 43x | 11.11.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby Stiahnuté: 38x | 11.11.2020

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - doc Stiahnuté: 776x | 25.04.2018

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - pdf Stiahnuté: 866x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf Stiahnuté: 833x | 25.04.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc Stiahnuté: 762x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - doc Stiahnuté: 932x | 25.04.2018

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - pdf Stiahnuté: 830x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - pdf Stiahnuté: 767x | 25.04.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby -doc Stiahnuté: 785x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - doc Stiahnuté: 794x | 25.04.2018

Ohlásenie reklamnej stavby - pdf Stiahnuté: 763x | 25.04.2018

Stránka