Navigácia

Obsah

 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok:      8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Utorok:           nestránkový deň

Streda:           8:00 - 12:00      13:00 - 16:30

Štvrtok:          nestránkový deň

Piatok:           8:00 - 13:30

  

Starosta obce:

Kremmer Szabolcs
Tel.: +421 918 786 355
E-mail: starosta@obecbina.sk

 

Hlavná kontrolórka obce:

Mgr. Erika Mesárová

 

Zamestnanci obecného úradu:

Ekonóm-účtovník: Nora Tóthová

Tel: 0367599101
e-mail: uctovnictvo@obecbina.sk

 

Referent-matrikár: JUDr. Barbara Juhászová

Tel.: 0367599101
e-mail: matrika@obecbina.sk

 

 

---------------------------------

 

Nahlásenie zmien miestnych daní - Változások bejelentése a helyi adóknál

Vodomery - Vízórák.docx (12.49 kB)

Informácia pre podnikateľskú verejnosť - Tájékoztató a vállakozói nyilvánosságnak

Výberové konanie MŠ - Bíňa

Určenie odmeny zástupcu starostu 2

Určenie odmeny - zástupca starostu obce

Organizačná štruktúra Obecného úradu Bíňa

Pracovný a odmeňovací poriadok zamestnancov obecného úradu v Bíni

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva

Dodatok č. 2 k Pracovnému a odmeňovaciemu poriadku