Navigácia

Obsah

Obecný úrad Bíňa

Bíňa 107, 943 56

Tel.:   036 75 99 101

          +421 908 125 268

 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok:      8:00 - 12:00      13:00 - 16:30

Utorok:           nestránkový deň

Streda:           8:00 - 12:00      13:00 - 16:30

Štvrtok:          nestránkový deň

Piatok:           8:00 - 12:00

  

Starosta obce:

Ing. Anita Herbácskóová, PhD.
Tel.: +421 918 786 355
E-mail: starosta@obecbina.sk

 

Hlavná kontrolórka obce:

Mgr. Erika Mesárová

 

Zamestnanci obecného úradu:

Referent-personalista:  Viktória Michalecová

Tel.: 0367599101

email: podatelna@obecbina.sk

 

Účtovník: Júlia Baranyaiová

Tel: 0367599101
e-mail: uctovnictvo@obecbina.sk

 

Referent-matrikár: Mgr. Elza Melicherová

Tel.: 0367599101
e-mail: matrika@obecbina.sk

 

Referent-dane: Ing. Dominika Figurová

Tel.: 0367599101

email: podatelna@obecbina.sk

 

---------------------------------

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku 

Tájékoztató a kissebségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről 

 


Organizačná štruktúra samosprávy (346.47 kB)

Organizačný poriadok samosprávy (455.01 kB)

 

Organizačný poriadok Obecného úradu 

Organizačná štruktúra Obecného úradu 

 

Poverenie zástupcu starostu 

Určenie odmeny zástupcovi starostu 

 

 

Pracovný a odmeňovací poriadok zamestnancov obecného úradu v Bíni

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva

Dodatok č. 2 k Pracovnému a odmeňovaciemu poriadku