Bíňa - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 1. 2021

Zmluva o dodaní tovarov "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Bíňa"

1/2021

14 990,00 EUR

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

22. 12. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

435/2020

podľa textu

energie2, a.s.

Obec Bíňa

17. 12. 2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

440/2020

podľa zmluvy

Gábor István Gerencsér

Obec Bíňa

14. 12. 2020

Zmluva č. KB/ZO/2020KB16128-2

434/2020

podľa zmluvy

Obec Bíňa

osobnyudaj.sk, s.r.o.

14. 12. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

433/2020

podľa zmluvy

Obec Bíňa

Galileo Corporation s.r.o.

14. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

438/2020

600,00 EUR +dph

Obec Bíňa

RIGHTAUDIT s.r.o.

7. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

407/2020

neuvedené

Obec Bíňa

štatistický úrad SR

3. 12. 2020

Zmluva o dielo

O/75/2020

podľa cenníka

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Bíňa

2. 12. 2020

Zmluva o združených dodávkach plynu

CYS - 2012 - 10001

0,015100 eur/kWh

Obec Bíňa

CYEB s.r.o.

30. 11. 2020

Zmluva o nájme BOX_OS_Lifepo04 priestorov

408/2020

12,00 EUR s dph

Obec Bíňa

OSTV s.r.o.

16. 11. 2020

Dohoda č. 20/17/010/83

Dohoda č. 20/17/010/83

Neuvedené

Obec Bíňa

ÚPSVaR Nové Zámky

16. 11. 2020

Dohoda č. 20/17/012/10

Dohoda č. 20/17/012/10

Neuvedené

Obec Bíňa

ÚPSVaR Nové Zámky

16. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

291/2020

900,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

16. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

311/2020

21 462,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Bíňa

11. 9. 2020

Dodatok ku zmluve zo dňa 29.12.2017

264/2020

podľa prílohy

Obec Bíňa

NATUR-PACK

11. 9. 2020

Zmluva o dielo

286/2020

18 568,80 EUR osemnásťtisícpäťstošesťdesiatosem 80/100

SAL-TECH s.r.o.

Obec Bíňa

31. 7. 2020

Zmluva o nájme bytu

257/2020

podľa textu zmluvy

Silvia Konczová

Obec Bíňa

14. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

167/2020

990,00 EUR úhrada v roku 2021

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Bíňa

13. 7. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

185/2020

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Bíňa

26. 6. 2020

Zmluva o kontokorentnom úvere 20/005/14

182/2020

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

22. 6. 2020

Príkazná zmluva

23/2020/EL

250,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

22. 6. 2020

Príkazná zmluva

18/2020/PL

250,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie , s.r.o.

Obec Bíňa

15. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071AKL1

158/2020

podľa textu zmluvy

Úrad podpredsedu vlásy SR pre investície a informatizáciu

Obec Bíňa

15. 5. 2020

Zmluva o grantovom účte

130/2020

podľa mesačného výpisu

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

29. 4. 2020

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 1/2020

110/2020

na základe riadne vystavených faktúr

Obec Bíňa

Obec Bajtava, 86, 943 65 Bajtava

29. 4. 2020

Zmluva o Dielo

91/2020

590,00 EUR

Obec Bíňa

PROROZVOJ, s.r.o.

1. 4. 2020

Nájomná zmluva

/2020

podľa zmluvy

Paló Roderik

Obec Bíňa

22. 1. 2020

Nájomná zmluva

26.09.2019

neuvedené

Vincent Szelecky

Obec Biňa - Bény Község

20. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

04.12.2019

0,00 EUR neuvedené

Obec Biňa - Bény Község

RIGHTAUDIT s.r.o.

3. 12. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-21-11-2019

neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Biňa - Bény Község

3. 12. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-21-11-2019-SK

neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Biňa - Bény Község

26. 10. 2019

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve poistenie majetku

11-412077

neuvedená

Obec Bíňa

Union Poisťovňa, a.s.

15. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

č. 201912500

neuvedené

Obec Bíňa

Disig,a.s.

24. 9. 2019

Zmluva - certifikát

201912500

neuvedené

Obec Bíňa

Disig,a.s.

1. 9. 2019

Zmluva

50-VŽP/2019

neuvedené

Bemia plus s.r.o., Markusova 534, 942 01 Šurany

Obec Bíňa

19. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní NFP

Dodatok č. 1

neuvedené

Obec Bíňa

Ministerstvo životného prostredia SR

27. 6. 2019

Municipálny úver - Superlinka

Dodatok č. 5

30 000,00 EUR tridsať tisíc

Obec Bíňa

Prima banka Slovensko, a.s.

25. 4. 2019

Dodatok Ponuka E. Benefit

10.04.2019

neuvedené

ZSE energia a.s., 6, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Bíňa

1. 4. 2019

Nájomné zmluvy na rok 2019

703-704

neuvedené

Nájomníci bytoviek

Obec Bíňa

30. 1. 2019

Dodatok č. 004 k Zmluvám o dodávke plynu

Dodatok č. 004

neuvedené

Obec Bíňa

Spp a.s., 44, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži

3. 1. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

04.01.2019

neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Bíňa

29. 11. 2018

Zmluva č. 118/NR/2018

118/NR/2018

10 000,00 EUR desať tisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bíňa

29. 11. 2018

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

Monika Urbánová

Obec Bíňa

13. 11. 2018

Zmluva o dielo 2018

2018

12 500,00 EUR

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

1. 11. 2018

Dodatok k nájomnej zmluve

8

Neuvedené

Estera Křivová

Obec Bíňa

31. 10. 2018

Zmluva o dielo č. Enviro06-2018

06-2018

600,00 EUR šesťsto

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Bíňa

23. 10. 2018

Kúpna zmluva

23.10.2018

347,80 EUR

Monika Urbánová

Obec Bíňa

23. 10. 2018

Kúpna zmluva

23.10.2018

3 709,35 EUR

Múzeum Bíňa Bény

Obec Bíňa

23. 10. 2018

Dohoda č. 18/17/010/53

18/17/010/53

Neuvedené

ÚPSVaR Nové Zámky

Obec Bíňa

23. 10. 2018

Dohoda č. 18/17/012/17

18/17/012/17

Neuvedené

ÚPSVaR Nové Zámky

Obec Bíňa

17. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0

Neuvedené

RICHTAUDIT s.r.o.

Obec Bíňa

5. 10. 2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113200

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

5. 10. 2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113197

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

5. 10. 2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113191

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

5. 10. 2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113188

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

5. 10. 2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113185

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

5. 10. 2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113171

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

5. 10. 2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113167

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

5. 10. 2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113119

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

26. 9. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

128406 08U03

26 000,00 EUR dvadsaťšesťtisíc euro

Environmentálny fond

Obec Bíňa

25. 9. 2018

Zmluva o prevádzkovaní

40/06/71989/18

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

11. 9. 2018

Zmluva o nájme bytu

704 7

Neuvedené

Paló Roderik

Obec Bíňa

25. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

663/2018

800,00 EUR osemsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

9. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

746/2018

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

29. 6. 2018

Municipálny úver - Minicipális hitel

20/005/14

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

19. 6. 2018

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

Edita Celderová

Obec Bíňa

14. 6. 2018

Zmluva o balíčku GDPR Szerződés GDPR csomagra

BAL-07-6-2018-SK

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bíňa

31. 5. 2018

Dodatky k nájomným zmluvám

Dodatky k nájomným zmluvám

Neuvedené

Nájomníci bytoviek

Obec Bíňa

29. 5. 2018

Kúpna zmluva - Adásvételi szerződés

Kúpna zmluva

27 360,00 EUR

Marián Šupa

Obec Bíňa

25. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí NFP-Támogatási szerződés

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H251

466 928,26 EUR štyristošesťdesiatšesťtisícdävaťstodvadsaťosem eur aj dvadsaťšesť centov

Ministerstvo ŽP SR

Obec Bíňa

21. 5. 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - Szerződés a felelős személy tevékenységére

ZO/2018A16128-1

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Bíňa

15. 5. 2018

Licenčná zmluva - Licencszerződés

Licenčná zmluva - Licencszerződés

Neuvedené

VIS, spol. s r.o.

Obec Bíňa

10. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí služieb

01.01.2019

0,00 EUR neuvedené

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Bíňa

29. 3. 2018

Zmluva o vystúpení - Színházi előadás

Zmluva o vystúpení - Színházi előadás

1 600,00 EUR

Ifjú Szivek tanečné divadlo - Táncszínház

Obec Biňa - Bény Község

23. 3. 2018

Umelecká zmluva - Falunapi fellépés

Umelecká zmluva - Falunapi fellépés

2 200,00 EUR

Alexander Szöllösi DIAMOND - MUSIC, Bernecká 760, 93601 Šahy

Obec Biňa - Bény Község

1. 2. 2018

Zmluva o servisnom prenájme rohoží - Bérleti/szolgáltatási szerződés

Zmluva o servisnom prenájme rohoží - Bérleti/szolg

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Biňa - Bény Község

11. 1. 2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Edita Celderová

Obec Bíňa

2. 1. 2018

Zmluva i dielo - Szociális ügyek elbírálása

Zmluva i dielo - Szociális ügyek elbírálása

Neuvedené

MUDr. Katarína Verbóková

Obec Biňa - Bény Község

29. 12. 2017

Zmluva o zabezpečení systému odpadu - Szerződés a hulladékgazdálkodásrólZmluva o zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému odpadu - Szerződés a

Neuvedené

NATUR-PACK

Obec Bíňa

24. 4. 2017

Mandátna zmluva

0

2 000,00 EUR dvetisíc

LEDAS s.r.o.

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.