Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.11.2018

Zmluva č. 118/NR/2018

118/NR/2018

10 000,00 EUR desať tisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bíňa

29.11.2018

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

Monika Urbánová

Obec Bíňa

13.11.2018

Zmluva o dielo 2018

2018

12 500,00 EUR

Obecne siete s.r.o.

Obec Bíňa

01.11.2018

Dodatok k nájomnej zmluve

8

Neuvedené

Estera Křivová

Obec Bíňa

31.10.2018

Zmluva o dielo č. Enviro06-2018

06-2018

600,00 EUR šesťsto

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Bíňa

23.10.2018

Kúpna zmluva

23.10.2018

347,80 EUR

Monika Urbánová

Obec Bíňa

23.10.2018

Kúpna zmluva

23.10.2018

3 709,35 EUR

Múzeum Bíňa Bény

Obec Bíňa

23.10.2018

Dohoda č. 18/17/010/53

18/17/010/53

Neuvedené

ÚPSVaR Nové Zámky

Obec Bíňa

23.10.2018

Dohoda č. 18/17/012/17

18/17/012/17

Neuvedené

ÚPSVaR Nové Zámky

Obec Bíňa

17.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

0

Neuvedené

RICHTAUDIT s.r.o.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113200

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113197

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113191

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113188

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113185

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113171

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113167

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113119

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

26.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

128406 08U03

26 000,00 EUR dvadsaťšesťtisíc euro

Environmentálny fond

Obec Bíňa

25.09.2018

Zmluva o prevádzkovaní

40/06/71989/18

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

11.09.2018

Zmluva o nájme bytu

704 7

Neuvedené

Paló Roderik

Obec Bíňa

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

663/2018

800,00 EUR osemsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

746/2018

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

29.06.2018

Municipálny úver - Minicipális hitel

20/005/14

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

19.06.2018

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

Edita Celderová

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK