Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

" projekty "

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Bíňa

 

 

Tento projekt bude realizovaný podporou :

 

    logo    

 

 

Riadiaci orgán : Ministerstvo životného prostredia SR

Miesto realizácie : Obec Bíňa

Názov : Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Bíňa

Popis projektu:

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu a energetickú optimalizáciu verejnej budovy – materskej školy v obci Bíňa, na Južnom Slovensku v okrese Nové Zámky, ktorá slúži na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. V súčasnosti je 45 ročný dvojpodlažný objekt v nevyhovujúcom technickom stave, čím nespĺňa požadované tepelnoizolačné vlastnosti a jeho prevádzkovanie v zimnom období je energeticky veľmi náročné. Predmetom rekonštrukcie objektu je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena výplňových konštrukcií otvorov, vybudovanie odkvapových chodníkov vyvolané zatepľovacími prácami, rekonštrukcia interiérového osvetlenia a rekonštrukcia ústredného kúrenia(tepelné čerpadlo + fotovoltaika), rozvodov tepla a vykurovacích telies. Rekonštrukcia objektu zabezpečí značné úspory v režijných nákladoch prevádzkovateľovi budovy. Realizáciou projektu sa dosiahne ročná úspora energie potrebnej na vykurovanie vo výške 74,82 % čím sa budova preklasifikuje z energetickej triedy E do energetickej triedy A1. Taktiež sa zvýši kvalita prostredia pre užívateľov objektu, čím sa zabezpečí zníženie chorobnosti a zvýšenie estetického pracovného prostredia.

 

Hlavná aktivita projektu je rozdelená na 3 čiastkové podaktivity, a to:

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu

2. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania (vrátane systému vetrania)

3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Bíňa, Bíňa č. 107, 943 56 Bíňa

Dátum začatia realizácie: 04.2019

Dátum ukončenia realizácie: 10.2019

Výška poskytnutého príspevku: 466 928,26 EUR

 

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP Kvalita ŽP

 

 

Úradná tabuľa

 

Vyvesené: 21. 2. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK