Bíňa - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Registratúrna značka: 1605/2021

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta

Marian Pekaj, trvale bytom Bíňa       

od ORPZ Nové Zámky

 

ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Bíni v lehote do 18 dní od uloženia

 

Dátum uloženia do 04.10.2021

Dátum zvesenia: 4. 10. 2021 Zodpovedá: Správca Webu