Bíňa - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úrad

Obecný úrad Bíňa

Bíňa 107, 943 56

Tel.:   036 75 99 101

          +421 908 125 268

 

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok:      8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Utorok:           nestránkový deň

Streda:           8:00 - 12:00      13:00 - 16:30

Štvrtok:          nestránkový deň

Piatok:           8:00 - 13:30

  

Starosta obce:

Kremmer Szabolcs
Tel.: +421 918 786 355
E-mail: starosta@obecbina.sk

 

Hlavná kontrolórka obce:

Mgr. Erika Mesárová

 

Zamestnanci obecného úradu:

Referent:  Viktória Michalecová

Tel.: 0367599101

email: podatelna@obecbina.sk

 

Účtovník: Nora Tóthová

Tel: 0367599101
e-mail: uctovnictvo@obecbina.sk

 

Referent-matrikár: JUDr. Barbara Juhászová

Tel.: 0367599101
e-mail: matrika@obecbina.sk

 

---------------------------------


Organizačná štruktúra samosprávy (346.47 kB)

Organizačný poriadok samosprávy (455.01 kB)

 

Organizačný poriadok Obecného úradu 

Organizačná štruktúra Obecného úradu 

 

Poverenie zástupcu starostu 

Určenie odmeny zástupcovi starostu 

 

 

Pracovný a odmeňovací poriadok zamestnancov obecného úradu v Bíni

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva

Dodatok č. 2 k Pracovnému a odmeňovaciemu poriadku