Bíňa - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Odčítanie elektromerov

Villanyóra leolvasás

Vážený občania,

Oznamujeme Vám, že v našej obci budú od Soboty, 11. júla - do Nedele, 19. júla odčítavať elektromery.

Na domoch, ktoré majú inteligentné elektromery a domoch, kde sa nachádzajú elektromery vonku mimo brány, budú odčítané bežným spôsobom.

Nakoľko z dôvodu šírenia vírusu Covid-19 majú zamestnanci elektrární zakázané vstupovať do domácností, žiadame Obyvateľov, ktorý majú elektromery, nachádzajúce sa vo dvoroch alebo v domov, aby stav svojich elektromerov napísali na papier a vyvesili na bránu v sáčku, prípadne môžu obyvatelia nahlásiť stav v SMS alebo MMS správe na tel. číslo 0908 748 613.

V prípade, ak nebude stav oznámený jedným z týchto spôsobov, bude sa mu počítať priemer.

--------------------------------------------

Értesítjük a lakosságot, hogy Szombat július 11.től -  Vasárnap, július 19.ig a falunkban fogják leolvasni a villanyórakat.

Azokban a házakban, ahol automata antennás villanyóra van, és ahol a villanyórák kapun kívül vannak elhelyezve, megszokott módon fogják leolvasni.

Mivel a Covid-19 es vírus miatt nem léphetnek be a villanyosmüvek dolgozói az udvarokba, megkérjük azoknál a házaknál leírni az állást egy papírra, és kiakasztani egy zacskóban a kapura, vagy elküldeni az óra állását SMS vagy MMS üzenetben a 0908 748 613 as tel. számra.

Ahol nem lesz kiakasztva vagy elküldve az óra állása, annak az átlagot fogják elszámolni.

Dátum vloženia: 9. 7. 2021 10:52
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 1. 2024 15:04
Autor: Správca Webu