Bíňa - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Nahlásenie zmien pre daňovú povinnosť 2022

Daň z nehnuteľnosti,
Daň za psa,
poplatková povinnosť pre komunálny odpad

Vážený občania,

Oznamujeme Vám, že vznik, zánik alebo zmeny pre daň z nehnuteľnosti, pre daň za psa a pre poplatkovú povinnosť pre komunálny odpad  je povinný každý daňovník nahlásiť do 31. januára 2022.

Daňové priznanie je potrebné podať v prípade, ak nastali skutočnosti ako – predaj, kúpa, dedenie, darovanie pozemkov a stavieb, pribudnutie psa, úhyn psa.

Daňové priznanie môžete podať osobne na Obecnom úrade, elektronicky, alebo zaslať  poštou.

V prípade ak žiadate o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad, je potrebné predložiť doklady na príslušné zdaňovacie obdobie.

 

 

Tisztelt Lakosság,

Értesítjük önöket, hogy ha változás történt az ingatlanadó, kutyaadó és szemétdíj terén – például ingatlanadónál vásárlás, eladás, ajándékozás, öröklés, kutya adónál - új kutya bejelentése, vagy kutya elhullása, az adózó köteles adóbevallást leadni január 31.-ig.

Az adóbevallást a Községi hivatalban lehet leadni személyesen, elektronikusan vagy postával.

Ha a szemétdíj csökkentését vagy elengedését igénylik, abban az esetben szükséges leadni az aktuális évre szóló igazolást.

Dátum vloženia: 5. 1. 2022 15:55
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 1. 2024 15:04
Autor: Správca Webu