Bíňa - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Aktuality

                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mimoriadne informácie Covid-19 Corona

Preventívne opatrenia štátu a štátnych orgánov v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Vážení občania,

v súvislosti s preventívnymi opatreniami štátu a štátnych orgánov v oblasti predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 Corona vám dávame do pozornosti nižšie zverejnené vyhlášky.  Relevantné informácie sú k dispozícii na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (www.uvzsr.sk).

Sprístupňujeme:

- Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí

- Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí

Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí

- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvyslosti s koronavírusom

Rozhodnutie Hlavného hygienika SR karanténa 12.03.2020

Súhrn opatrení 12.03.2020

Informatívny leták

 

Karanténne opatrenia Fakultnej nemocnice Nové Zámky

Opatrenie o zákaze a obmedzení maloobchodných prevádzok

 

Zmeny a doplnenia opatrenia hlav. hygienika zo dňa 16.03.2020

 

Usmernenie hlavného hygienika SR - Piata aktualizácia

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 30.03.2020

 

Uznesenie Vlády 207/2020 zo dňa 06.04.2020

Opatrenie pre nosenie rúšok

 

Opatrenie - hranice (platné od 01.10.2020)

Opatrenie - nosenie rúšok

Opatrenie - prevádzky a hromadné podujatia

 

Opatrenia platné od 15.10.2020

Opatrenie porevádzky a hromadné podujatia od 15.10.2020

Opatrenie - nosenie rúšok od 15.10.2020

 

Uznesenie Vlády č. 678 zo dňa 22.10.2020

 

Uznesenie Vlády č. 718 zo dňa 11.11.2020

 

Vestník vlády, čiastka 16

 

Vyhláška ÚVZ čiastka 36 zo dňa 30.12.2020

 

Uznesenie vlády č. 30 zo dňa 17.01.2021

Zobrazené 1-30 z 66

Rozhodnutie

Dátum: 7. 11. 2022

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny ¨Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky¨

Oznam

Dátum: 31. 5. 2022

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE lesný celok Štúrovo.

Železničná spoločnosť Slovensko VÝLUKY

Dátum: 6. 5. 2022

Dňa 10. mája 2022
(utorok)
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 08:20 h do 15:20 h realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku:
Čata – Štúrovo.
V dôsledku výlukových prác budú nahradené autobusovou dopravou (N

Oznam

Dátum: 26. 1. 2022

Pozemkový a lesný odbor Nové Zámky

A Bényi Rotunda archaeoakusztikai kutatása

Dátum: 7. 1. 2022

videó

Nahlásenie zmien pre daňovú povinnosť 2022

Dátum: 5. 1. 2022

Daň z nehnuteľnosti,
Daň za psa,
poplatková povinnosť pre komunálny odpad

Oznam RVPS

Dátum: 8. 12. 2021

Africký mor ošípaných

Núdzový stav a zákaz vychádzania

Dátum: 25. 11. 2021

platný od 25.11.2021

Ponuka Optický internek a televízia v obci

Dátum: 23. 11. 2021

OSTV

Oznam Vývoz žúmp na ČOV Štúrovo

Dátum: 28. 7. 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Odčítanie elektromerov

Dátum: 9. 7. 2021

Villanyóra leolvasás

Oznam RVPS Nové Zámky

Dátum: 7. 7. 2021

Érsekújvári Járási Állategészségügyi hivatal információja

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 18. 6. 2021

Tűzgyújtási tilalom

Vyčistime našu obec

Dátum: 11. 5. 2021

Tsztítsuk meg Községünket

Asistované sčítanie obyvateľov

Dátum: 3. 5. 2021

Asszisztált népszamlálás

štítky na Zberné nádoby

Dátum: 18. 3. 2021

Kuka szalagok

Testovanie Covid-19

Dátum: 18. 3. 2021

Covid-19 szűrés

Uznesenie vlády

Dátum: 18. 3. 2021

č. 160/2021 zo dňa 17.03.2021

Sčítanie obyvateľov

Dátum: 18. 3. 2021

Népszámlálás

Tlačová Správa

Dátum: 11. 3. 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Odpočty vodomerov marec 2021

Dátum: 8. 3. 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 15. 2. 2021

04.03.2021

Testovanie

Dátum: 22. 1. 2021

24.01.2021

Testovanie v obci

Dátum: 20. 1. 2021

24. január 2021

Uznesenie vlády č. 30

Dátum: 19. 1. 2021

zo dňa 17.01.2021

Nariadenie starostu

Dátum: 15. 1. 2021

Prevádzka MŠ od 18.01.2021

Vyhláška

Dátum: 8. 1. 2021

RÚVZ Nové Zámky

Zber komunálneho odpadu

Dátum: 5. 1. 2021

Szemét elhordás

Oznam

Dátum: 3. 1. 2021

štítky

Označovanie zberných nádob

Dátum: 28. 12. 2020

Kukák jelölése

Zobrazené 1-30 z 66