Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113185

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113171

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113167

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

05.10.2018

Zmluva o dodávke vody

7/1000113119

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

26.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

128406 08U03

26 000,00 EUR dvadsaťšesťtisíc euro

Environmentálny fond

Obec Bíňa

25.09.2018

Zmluva o prevádzkovaní

40/06/71989/18

Neuvedené

ZVS, a.s.

Obec Bíňa

11.09.2018

Zmluva o nájme bytu

704 7

Neuvedené

Paló Roderik

Obec Bíňa

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

663/2018

800,00 EUR osemsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie - Támogatási szerződés

746/2018

1 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Bíňa

29.06.2018

Municipálny úver - Minicipális hitel

20/005/14

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bíňa

19.06.2018

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 2

Neuvedené

Edita Celderová

Obec Bíňa

14.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR Szerződés GDPR csomagra

BAL-07-6-2018-SK

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bíňa

31.05.2018

Dodatky k nájomným zmluvám

Dodatky k nájomným zmluvám

Neuvedené

Nájomníci bytoviek

Obec Bíňa

29.05.2018

Kúpna zmluva - Adásvételi szerződés

Kúpna zmluva

27 360,00 EUR

Marián Šupa

Obec Bíňa

25.05.2018

Zmluva o poskytnutí NFP-Támogatási szerződés

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H251

466 928,26 EUR štyristošesťdesiatšesťtisícdävaťstodvadsaťosem eur aj dvadsaťšesť centov

Ministerstvo ŽP SR

Obec Bíňa

21.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby - Szerződés a felelős személy tevékenységére

ZO/2018A16128-1

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Bíňa

15.05.2018

Licenčná zmluva - Licencszerződés

Licenčná zmluva - Licencszerződés

Neuvedené

VIS, spol. s r.o.

Obec Bíňa

10.04.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

01.01.2019

0,00 EUR neuvedené

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Bíňa

29.03.2018

Zmluva o vystúpení - Színházi előadás

Zmluva o vystúpení - Színházi előadás

1 600,00 EUR

Ifjú Szivek tanečné divadlo - Táncszínház

Obec Biňa - Bény Község

23.03.2018

Umelecká zmluva - Falunapi fellépés

Umelecká zmluva - Falunapi fellépés

2 200,00 EUR

Alexander Szöllösi DIAMOND - MUSIC, Bernecká 760, 93601 Šahy

Obec Biňa - Bény Község

01.02.2018

Zmluva o servisnom prenájme rohoží - Bérleti/szolgáltatási szerződés

Zmluva o servisnom prenájme rohoží - Bérleti/szolg

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Biňa - Bény Község

11.01.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Edita Celderová

Obec Bíňa

02.01.2018

Zmluva i dielo - Szociális ügyek elbírálása

Zmluva i dielo - Szociális ügyek elbírálása

Neuvedené

MUDr. Katarína Verbóková

Obec Biňa - Bény Község

29.12.2017

Zmluva o zabezpečení systému odpadu - Szerződés a hulladékgazdálkodásrólZmluva o zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému odpadu - Szerződés a

Neuvedené

NATUR-PACK

Obec Bíňa

24.04.2017

Mandátna zmluva

0

2 000,00 EUR dvetisíc

LEDAS s.r.o.

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: