Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.05.2023

9/2023

Výmena sprchovej vaničky a sprchového kúta.

752,45 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

23.05.2023

8/2023

Odvoz čiernej skládky, vybavenie povolení + pneumatiky.

680,00 EUR

NIKIN S.R.O.

Obec Bíňa

09.05.2023

7/2023

Kalibrovanie teplomerov pre chladničku a mrazničku v Materskej škole v Bíni

40,80 EUR

KALIBRA SK s.r.o.

Obec Bíňa

20.04.2023

6/2023

Revízia detského ihriska

100,00 EUR

Mikyzabava s.r.o.

Obec Bíňa

31.03.2023

4/2023

Súpisné čísla čierne

365,40 EUR

Talajka s.r.o.

Obec Bíňa

31.03.2023

3/2023

Revízia plynového kotla v MŠ

160,00 EUR

Bc.Viktor Turček, Thermoplast

Obec Bíňa

29.03.2023

2/2023

Dopravné zrkadlo 600 x 400 mm

105,00 EUR

Sivex s.r.o.

Obec Bíňa

29.03.2023

1/2023

Odstránenie poškodeného stĺpu

984,00 EUR

HYDROB s.r.o.

Obec Bíňa

11.04.2023

05/2023

Objednanie ozvučenia na Deň obce Bíňa.

750,00 EUR

Kornél Ferenczi, Bočná 2749, 94603 Kolárovo

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1