Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.07.2021

Faktúry 01.01.2021-30.06.2021

Faktúry 01.01.2021-30.06.2021

v dokumente

Podľa prílohy

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/453

potraviny mš

193,15 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/452

potraviny mš

16,03 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/451

potraviny mš

13,97 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/450

potraviny mš

228,85 EUR

Jednota COOP, Hlavné námestie 6, 940 01 Nové Zámky

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/449

potraviny mš

17,34 EUR

Danubius s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01 Komárno

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/448

ochrana majetku

142,80 EUR

SBS eurosecurity s.r.o., 79, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/447

elektrinštalačný materiál

252,31 EUR

Jozef Bohus - Hydro-B, 460, 935 82 Plášťovce

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/446

elektroinštalačné práce

540,00 EUR

HYDROB s.r.o., 293, 93581 Horné Turovce

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/445

nájomné spoločná úradovňa

75,00 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/444

služby spoločná úradovňa

129,37 EUR

Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/443

ozdobenie sály v kultúrnom dome

150,00 EUR

Ondrej Varga, 183, 94355 Bruty

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/442

služby CO, BOZP, HM

71,00 EUR

Avimar s.r.o., Nemeckosvodínska cesta 869, 943 54 Svodín

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/441

telefon ocú

10,36 EUR

Orange a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/440

zber živoč. produktov

25,92 EUR

Bemia plus s.r.o., Markusova 534, 942 01 Šurany

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/439

odmena audítora

720,00 EUR

RICHTAUDIT s.r.o.

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/438

pranie a prenájom kobercov

33,89 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/437

pranie a prenájom kobercov

22,99 EUR

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/436

internet ocú

10,94 EUR

T-com a.s., 28, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/435

internet ocú

5,22 EUR

T-com a.s., 28, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/434

kominárske práce mš

28,80 EUR

Kominárstvo Štúrovo s.r.o., Petőfiho 862, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/433

kominárske práce ocú

56,40 EUR

Kominárstvo Štúrovo s.r.o., Petőfiho 862, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/432

odvoz KO

1 212,19 EUR

KSOH Štúrovo a.s., Komenského 18, 943 06 Štúrovo

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/431

odvoz KO

262,39 EUR

Ekoreal s.r.o., SNP 19, 965 19 Žiar nad Hronom

Obec Bíňa

15.01.2020

DF2019/430

zber živoč. produktov

26,40 EUR

Bemia plus s.r.o., Markusova 534, 942 01 Šurany

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: