Navigácia

Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Postup samospráv pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

"Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.
Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.
 

    Povinná osoba má povinnosť zverejniť objednávky tovarov a služieb na svojej web stránke do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia. To sa nevzťahuje na objednávky, ktoré súvisia s už zverejnenou zmluvou. Faktúry je potrebné zverejniť do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na web stránke povinnej osoby. Zverejnenie faktúr a objednávok sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú web stránku."

zdroj:  www.minv.sk (Ministerstvo vnútra SR)

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.05.2018

Licenčná zmluva - Licencszerződés

Licenčná zmluva - Licencszerződés

Neuvedené

VIS, spol. s r.o.

Obec Bíňa

10.04.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

01.01.2019

0,00 EUR neuvedené

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Bíňa

29.03.2018

Zmluva o vystúpení - Színházi előadás

Zmluva o vystúpení - Színházi előadás

1 600,00 EUR

Ifjú Szivek tanečné divadlo - Táncszínház

Obec Biňa - Bény Község

23.03.2018

Umelecká zmluva - Falunapi fellépés

Umelecká zmluva - Falunapi fellépés

2 200,00 EUR

Alexander Szöllösi DIAMOND - MUSIC, Bernecká 760, 93601 Šahy

Obec Biňa - Bény Község

01.02.2018

Zmluva o servisnom prenájme rohoží - Bérleti/szolgáltatási szerződés

Zmluva o servisnom prenájme rohoží - Bérleti/szolg

Neuvedené

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica, 91701 Trnava

Obec Biňa - Bény Község

11.01.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

Neuvedené

Edita Celderová

Obec Bíňa

02.01.2018

Zmluva i dielo - Szociális ügyek elbírálása

Zmluva i dielo - Szociális ügyek elbírálása

Neuvedené

MUDr. Katarína Verbóková

Obec Biňa - Bény Község

29.12.2017

Zmluva o zabezpečení systému odpadu - Szerződés a hulladékgazdálkodásrólZmluva o zabezpeční systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému odpadu - Szerződés a

Neuvedené

NATUR-PACK

Obec Bíňa

24.04.2017

Mandátna zmluva

0

2 000,00 EUR dvetisíc

LEDAS s.r.o.

Obec Bíňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: