Navigácia

Obsah

Späť

WIFI pre Teba

Plagát WIFI pre Teba

 

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AKL1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Bíňa, Č.107, 943 56 Bíňa

Miesto realizácie: Obec Bíňa

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Stanica- Externý AP (47.9203, 18.63618)

Bod 2 Futbalové ihrisko- Externý AP (47.91951, 18.63396)

Bod 3 Dom smútku- Externý AP (47.91085, 18.63687)

Bod 4 Zastávka- Externý AP (47.91706, 18.64042)

Bod 5 Centrum- Externý AP (47.91924, 18.64156)

Bod 6 Pri kostole/stĺp- Externý AP (47.92034, 18.64224)

Bod 7 Obecný úrad- Externý AP (47.92224, 18.64246)

Bod 8 Bytovky- Externý AP (47.9142, 18.63681)

Bod 9 Križovatka- Externý AP (47.92467, 18.6408)

Bod 10 Dom služieb- Externý AP (47.91509, 18.6402)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 10.06.2020.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Vyvesené: 26. 1. 2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť