Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky-Róbert Tallósi

Oznámenie o uložení zásielky na pošte-Róbert Tallósi

                                  Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta

                                 Róbert Tallósi, trvale bytom Bíňa         

                               od Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Bíni v lehote do 18 dní od uloženia

Vyvesené: 27. 1. 2023

Dátum zvesenia: 15. 2. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť