Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky na pošte-Skarleta Jakabová

                                  Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta

                               Skarleta Jakabová, trvale bytom Bíňa         

                                      od Okresný súd Nové Zámky

 

ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Bíni v lehote do 18 dní od uloženia

 

Dátum uloženia:   19.01.2023

Vyvesené: 19. 1. 2023

Dátum zvesenia: 4. 2. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť