Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o podmienka práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Vyvesené: 10. 6. 2022

Dátum zvesenia: 1. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť