Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o uložení zásielky - Barbora Horváthová 05.10.2022 17.10.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2021 25.02.2022 31.12.2022
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 31.08.2019 31.08.2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - Önkormányzati választások

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 - Megyei választások