Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2014

Dohoda o financovaní; Úrad práce, soc vecí a rodiny N. Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 195x | 07.05.2018

Dohoda o vystúpení, Július Klimo - Obec Bíňa Stiahnuté: 228x | 07.05.2018

Nájomná zmluva; Angelika Komáromiová r. Kovácsová - Obec Bíňa Stiahnuté: 197x | 07.05.2018

Nájomná zmluva; NIPPO s.r.o. Želiezovce- Obec Bíňa Stiahnuté: 213x | 07.05.2018

Odvoz separovaného odpadu; EURO-GP-INWEST s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 179x | 07.05.2018

Poistná zmluva dodatok Kooperatíva poist. a.s. - Bény Község Stiahnuté: 239x | 07.05.2018

Poskytovanie stravných lístkov; DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 197x | 07.05.2018

Prevádzka kamerového systému; SBS EuroSecurity Štúrovo - Obec Bíňa Stiahnuté: 325x | 07.05.2018

Verejnoprospešné práce - aktivačná činnosť; ÚPSVR Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 224x | 07.05.2018

Verejnoprospešné práce; ÚPSVR Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 192x | 07.05.2018

Vypracovanie lek. posudkov. MUDr. Katarína Verbóková - Obec Bíňa Stiahnuté: 189x | 07.05.2018

Zmluva na výkon stav. dozoru; Ing. Kristián Simon- Obec Bíňa Stiahnuté: 476x | 07.05.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriad. vec. bremena. ZVAK a.s. Nitra - Obec Bíňa Stiahnuté: 196x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; Emil Pásztor, Lontov - Obec Bíňa Stiahnuté: 205x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; GVJ s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 192x | 07.05.2018

Zmluva o dodavke PHM; GAS product & services a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 218x | 07.05.2018

Zmluva o kontokorentnom úvere; Prima Banka Slovensko a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 197x | 07.05.2018

Zmluva o o zbere kuch. odpadu; BEMIA plus s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 205x | 07.05.2018

Zmluva o posk. služieb; Grantprojekt s.r.o. Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 189x | 07.05.2018

Zmluva o poskyt. nenávratného fin. príspevku; MAS Dvory a okolie- Obec Bíňa Stiahnuté: 216x | 07.05.2018

Stránka