Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2015

Zmluva o dielo; EMPEMONT Slovakia s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 522x | 07.05.2018

Zmluva o dielo; GVJ s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 222x | 07.05.2018

Zmluva o municipiálnom úvere; Prima banka a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 209x | 07.05.2018

Zmluva o poskyt. dotácie; Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Stiahnuté: 413x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí sponzorského daru; EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 398x | 07.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb; RIGHAUDIT s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 195x | 07.05.2018

Zmluva o prevádzkovaní kolotočov; Arpád Cibulya, Vojenská 53, Levice - Obec Bíňa Stiahnuté: 225x | 07.05.2018

Zmluva o pripojení k inf, systému; DataCentrum Bratislava - Obec Bíňa - Obec Bíňa Dohoda o akt. činnosti; ÚPSVR Nové Zámky - Obec Bíňa - Obec Bíňa Zmlu Stiahnuté: 205x | 07.05.2018

Zmluva o pripojení k informačnu systému; DataCentrum (DEUS) - Obec Bíňa Stiahnuté: 207x | 07.05.2018

Zmluva o pskytnutí služby; EURO-GP-INWEST s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 411x | 07.05.2018

Zmluva o spolupráci; Angéla Ballová GLOBAL - Obec Bíňa Stiahnuté: 228x | 07.05.2018

Zmluva o spolupráci; Profi poľno s.r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 218x | 07.05.2018

Zmluva o sponzorstve; MUCHA TRANS s.r.o. Čata - Obec Bíňa Stiahnuté: 534x | 07.05.2018

Zmluva o zabezbečení odb. praxe; Cyntia Klenková - Obec Bíňa Stiahnuté: 224x | 07.05.2018

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe; Súkromná spojená škola Štúrovo - Obec Bíň Stiahnuté: 222x | 07.05.2018

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti majetku obce Bíňa, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa Stiahnuté: 213x | 07.05.2018

Rok 2014

Dodatok č 1 k Zmluve o dielo 27/2011; Prospekt spol s r.o. - Obec Bíňa Stiahnuté: 421x | 07.05.2018

Dodatok č 3 k Zmluve o dielo č. 12/Bí/2008; Obec Bajtava - Obec Bíňa Stiahnuté: 477x | 07.05.2018

Dodatok k darovacej zmluvy na nehnuteľnosť; rodina Benefi - Obec Bíňa Stiahnuté: 507x | 07.05.2018

Dodatok k dohode; Úrad práce, soc vecí a rodiny N. Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 411x | 07.05.2018

Stránka