Navigácia

Obsah

Dohody a zmluvy

Rok 2017

Zmluva o dielo; STOMON s.r.o. Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 297x | 07.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 703/2; Eva Kántorová r. Szalonnásová - Obec Bíňa Stiahnuté: 260x | 07.05.2018

Zmluva o nájme bytu č. 704/7 lVojtech Paló - Obec Bíňa Stiahnuté: 249x | 07.05.2018

Zmluva o nájme bytu; Katarína Szőkölová - Obec Bíňa Stiahnuté: 276x | 07.05.2018

Zmluva o odbornej praxe; Vivien Pati Nagyová - Obec Bíňa Stiahnuté: 253x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na nákup zariadení na zber biol. kom. odp.; Enviromentály fond - Obec Bíňa Stiahnuté: 289x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu; Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Stiahnuté: 591x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry; Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Stiahnuté: 282x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu; Nitriansky samosprávny kraj - Obec Bíňa Stiahnuté: 253x | 07.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku (detské ihrisko) MAS - Dvory a okolie - Obec Bíňa Stiahnuté: 325x | 07.05.2018

Zmluva o prevádzkovaní kolotočov; Arpád Cibulya Levice - Obec Bíňa Stiahnuté: 262x | 07.05.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluve; Nicolas Tóth - Obec Bíňa Stiahnuté: 299x | 07.05.2018

Zmluva o zabezpečení odb. praxe; Vivien Pati Nagy - Obec Bíňa Stiahnuté: 247x | 07.05.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena; Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 291x | 07.05.2018

Rok 2016

Aktivačná činnosť; Úrad práce Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 223x | 07.05.2018

Aktivačná činnosť; Úrad práce Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 237x | 07.05.2018

Darovacia zmluva; Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava - Obec Bíňa Stiahnuté: 247x | 07.05.2018

Dodatky k nájomnej zmluvy; Bytovky - Obec Bíňa Stiahnuté: 265x | 07.05.2018

Dodatok k dohode č. 51/§ 52/§2016; ÚPSVAR Nové Zámky - Obec Bíňa Stiahnuté: 232x | 07.05.2018

Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č. 20/005/14; Prima banka Slovensko, a.s. - Obec Bíňa Stiahnuté: 290x | 07.05.2018

Stránka